Hopp til hovedteksten
Klima i Norge  2100
Bildet er hentet fra rapporten "Klima i Norge 2100"
Utskriftsvennlig versjon

Klima i Norge i 2100

Klimatilpassingsutvalget la fram sin rapport om klima i Norge 2100. Utvalget har bestått av representanter fra Meteorologisk institutt, Bjerknessenteret, Statens vassdrags- og energidirektorat, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling.

Utvalget er oppnevnt av regjeringen, og oppdraget er å utrede sårbarhet og konsekvenser av klimaendringer for Norge. Rapporten inneholder en rekke framtidsscenarier, og basert på dette skal de foreslå konkrete klimatilpassingstiltak i Norge og sette en prislapp på disse. Rapporten «Klima i Norge 2100» bygger på FNs klimapanel og ny forskning. Den tar for seg blant annet temperaturøkning, nedbør, vekstsesong og havnivåstigning i ulike deler av landet.

Les rapporten (PDF, 4 MB) 

Fakta om klima

Atmosfæren
Gjennomsnittlig vær over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som lufttemperatur, nedbør og vind

Havet
Gjennomsnittlig miljøforhold over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som havtemperatur, saltholdighet, strøm og vannstand

Klima og klimastatus