Hopp til hovedteksten
Doktorgrad i 2008
Disse tok doktorgrad i 2008 (start øverst til venstre): Ann Lisbeth Agnalt, Eli Kyrkjebø Haugland, Ingegjerd Opstad, Jonatan Nilsson, Kjellrun Hiis Hauge, Knut Korsbrekke, Kjetil Korsnes, Simon Muncaster, Nina Sandlund, Tina Kutti, Vivian Husa.
Utskriftsvennlig versjon

Rekordmange doktorgrader i 2008

2008 avla sju kvinner og fire menn doktorgrad ved Havforskningsinstituttet. Dette er ny rekord, også når det gjelder antall kvinner. 

Av Kjartan Mæstad

Hittil på 2000-tallet har mennene vært i flertall. Tallet på kvinner som har tatt doktorgrad ved instituttet har ikke oversteget to, selv i de tidligere rekordårene 2005 og 2006. Begge disse årene var det totalt åtte forskere som avla doktorgraden.

Viktig

– Det er viktig for Havforskningsinstituttets forskningsfaglige utvikling at vi klarer å knytte til oss doktorgradsstipendiater. Det er også viktig for den forskningsfaglige utvikling at vi følger opp stipendiatene slik at de kan frembringe forskning som holder høyt faglig nivå og som kan forsvares i doktorgradsavhandlinger. Gjennom disputasene får kandidatene anerkjennelse som forskere, og de vil være kvalifisert for ansettelse i forskerstillinger hos oss eller i andre organisasjoner, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet.

Doktorpromosjon

En del av instituttets doktorander deltar i morgen 23. januar på årets første doktorpromosjon som Universitetet i Bergen (UiB) arrangerer i Håkonshallen. Doktorgradsstipendiatene er ansatt på Havforskningsinstituttet og gjør forskningen her, men doktorgraden får de fra UiB.

Også ved UiB var det rekord på antall doktorgrader i fjor med 233. Der som her var kvinnene i flertall med 120. Ved universitetet antar man at det er første gang kvinnene er i flertall.