Hopp til hovedteksten
Kart372.jpg
De grønne pilene viser havstrømmen som fører eventuelle utslipp fra Sellafield til våre farvann.
Utskriftsvennlig versjon

Stadig mindre technetium-99 langs kysten

Utslippene av technetium-99 (Tc-99) fra det britiske gjenvinningsanlegget Sellafield ble redusert i 2004. Nå synker også nivåene av dette radioaktive stoffet i sjøvann, tang og hummer langs norskekysten, viser en ny rapport. Forutsatt at forrige ukes utslipp fra anlegget var lite, vil nivåene trolig fortsette å synke.

Da Sellafield økte utslippene av Tc-99 i 1994-1995 fikk dette mye oppmerksomhet i Norge. På slutten av 90-tallet så vi at nivåene av Tc-99 i sjøvann, tang og hummer langs norskekysten økte. De høye utslippene fortsatte frem til 2003, men fra 2004 er utslippene nede igjen på nivå med utslippene før 1994.

Som følge av dette har vi ventet å se en nedgang i nivåene av Tc-99 i det marine miljø. Fortsatt er nivåene av Tc-99 betraktelig høyere enn før 1994, men prøver tatt i 2006 viser at nivåene er på vei ned. I forrige uke ble det registrert en radioaktiv lekkasje ved anlegget.(ekstern lenke) Forutsatt at dette utslippet var så lite som det hevdes, ventes det ikke å vise igjen i våre målinger.

Gammel grisetang
Hummer og tang har utmerket seg med høyere opptak av Tc-99 relativt til andre marine organismer. Overvåkning av Tc-99 har derfor vært konsentrert om disse. I hummer samlet inn fra Værlandet i Sogn og Fjordane ser vi en nedgang i Tc-99-konsentrasjonene fra 2004 til 2006, selv om det er en del variasjon i konsentrasjonene fra år til år.

Statens strålevern og Institutt for Energiteknikk har lange tidsserier over nivåene av Tc-99 i tang fra henholdsvis Hillesøy og Utsira. Begge tidsseriene viser en nedgang i konsentrasjonene fra 2005 til 2006.

tang2a372.jpg

Gamle årsskudd av grietang kan inneholde relativt høye konsentrasjoner av Tc-99.

Foto: Hilde Elise Heldal

 

I 2005-2006 ble det ved Havforskningsinstituttet gjort nærmere studier av fordelingen av Tc-99 i grisetang (Ascophyllum nodosum). Tc-99-konsentrasjonen i årsskudd øker med alder på årsskuddet. Dette betyr at gamle årsskudd av grisetang fortsatt kan inneholde relativt høye konsentrasjoner av Tc-99. I en studie av fordeling av Tc-99 i økosystemet rundt grisetang fant vi at snegler som beiter direkte på grisetang har høyere konsentrasjoner av Tc-99 enn snegler som lever på fjell i nærheten av grisetang (link til kyst og havbruk 2007 kapittel 1.9). Dyr som beiter på grisetang vil altså få i seg Tc-99.

Ikke over tiltaksgrense
Vi har aldri funnet konsentrasjoner i marine organismer langs norskekysten som overstiger EUs tiltaksgrense for atomulykker på 1250 Bq/kg. Vi antar at Tc-99-forurensningen ikke har medført helsefare for konsumenter av sjømat. Forurensningen har imidlertid medført bekymring både hos norske konsumenter og utenlandske importører av norsk sjømat. Det er derfor gledelig at vi ser at nivåene nå går ned.

 

Uslipp372.jpg

Den røde grafen viser utslipp av Tc-99 fra Sellafield. Etter en kraftig økning på 90 tallet var utslippene nede på nivå med før 1994.


 

Venter ferskere tall
Rapporten som nylig er kommet ut presenterer data fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for radioaktiv forurensning i norske kyst- og havområder (RAME) (ekstern lenke). Programmet koordineres av Statens strålevern, og Havforskningsinstituttet er en vesentlig bidragsyter. Rapporten presenterer også overvåkningsdata på andre radioaktive stoffer i det marine miljø (cesium-137, strontium-90, plutonium-239+240, americium-241 og radium-226). Rapporten viser at nivåene av alle disse stoffene har vært ganske stabile de siste årene. Analysene av flere av disse stoffene er tidkrevende, og det tar derfor litt tid før vi kan presentere disse dataene i en ferdig rapport.

Havforskningsinstituttet har tatt prøver av sjøvann fra Nordsjøen og Barentshavet samt prøver av hummer, tang og sjøvann fra Værlandet i 2008. Vi har allerede startet analysene av disse prøvene, og resultatene vil foreligge i løpet av våren 2009.