Hopp til hovedteksten
Lab_3_AWPetersen372.jpg
Havforskningsinstituttet har behov for å mer hensiktsmessige aboratoriefasiliteter, blant annet.
Foto: A.W. Pettersen
Utskriftsvennlig versjon

Bedre støtte til forskningen vår

- Dette gir oss en mulighet til å få løst mange saker vi har sett behovet for i lang tid. Med dette kan vi få en infrastruktur som bedre støtter både pågående og kommende forskning, sier administrerende direktør Tore Nepstad etter at regjeringen har bevilget 38 ekstraordinære millioner til Havforskingsinstituttet.

Midlene skal ifølge Fiskeri- og kystdepartementet gå til oppdaterte og hensiktsmessige kontor-, laboratorie- og forsøksfasiliteter i Akvariebygget ved Havforskningsinstituttets forsøksstasjon i Flødevigen i Arendal, samt finansiering av ulike vedlikeholdsbehov knyttet til Havforskningsinstituttets forskningsstasjoner på Austevoll og Matre og forskningsfasilitetene i Bergen.

Flodevig372.jpg

Forskningssstasjonene i Flødevigen ved Arendal er blant dem som vil nyte godt av ekstramillionene. (Foto: K.Ø. Toft, Havforskningsinstituttet)
 


 
I samarbeid med Statsbygg går instituttet nå i gang med å kartlegge behov, utarbeide prioriteringer og etablere planer for gjennomføring av flere prosjekter ved forskningsstasjonene på Austevoll og i Matre og ved forskningsfasilitetene i Bergen i tillegg til det som er nevnt over. 

I stortingsproposisjonen som ligger til grunn for bevilgningen heter det:
”Denne forskningsinfrastrukturen er viktig for blant annet studier innen reproduksjon, tidlige livsstadier, fiskevelferd og fiskehelse hos marine organismer. Byggene på Austevoll ble overtatt av Statsbygg i 2001, og det er behov for vedlikehold og oppgradering av blant annet forsøkshaller og karhaller og utskifting av varmepumpe. I Matre og Bergen er det også behov for vedlikehold, oppgradering og ombygging tilpasset dagens aktivitet og driftsforhold. Dette antas å kunne gjennomføres i løpet av 2009.”