Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 18.12.2009
osters_2.jpg

Kvalitetsgradering av østers

Havforskningsinstituttet har vært med å utvikle lenge etterlengtede kvalitetsmål for østers. Østersen blir vurdert etter visuell fylningsgrad, søtsmak og mineralsmak.

Publisert: 16.12.2009 - Oppdatert: 17.12.2009
Oppdrettsanlegg

Anbefaler store forvaltningssoner

I et felles råd anbefaler Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet at det bør innføres forvaltningssoner for oppdrettsnæringen for å hindre spredning av lakselus. Hardangerfjorden er brukt som eksempel på en sone, men størrelsen på sonene kan variere. Mellom soner som har ulik produksjonssyklus, bør det vurderes å innføre brakkleggingssoner på minst 40 km.

Publisert: 15.12.2009
Merket torsk

Livet innanfor og utanfor marine verneområde

I område med hardt fiske havnar ofte storfisken med dei gode genane i garnet. Dårlegare utrusta fisk blir igjen for å føra slekta vidare. – Som ubevisst avl, seier forskar Espen Moland Olsen, som vil finna ut om marine verneområde også kan fungera som vern for det beste arvematerialet. 

Publisert: 15.12.2009
Sild

En halv grad er ingen bagatell

Kronikk i Klassekampen 9. desember 2009: Siden 1900 har temperaturen i Barentshavet økt med en halv grad, også når det er tatt høyde for langtidssvingningene. Økningen er absolutt ikke til å bagatellisere. Fortsetter temperaturutviklingen i samme mønster vil vi mot midten av dette århundret kunne få et havklima som er omtrent 1,5 grader varmere enn i dag.

Publisert: 11.12.2009 - Oppdatert: 18.01.2010
web2.jpg

Amorøse filmsjøstjerner

De flørter ømt med tentaklene, og slynger sine armer om hverandre. I Hardangerfjorden overrasket forskerne sjøstjerner i rekordtidlig gytemodus. De amorøse eskapadene ble festet til film.

Publisert: 09.12.2009
hummerbok_350.jpg

Alt om hummar

Havets kardinal – hummaren – har fått sin biografi. Til den høyrer også eit kapittel om korleis ein best serverer hummaren. 

Publisert: 08.12.2009
Stiansen og Dolgov

Milepæl i norsk-russisk miljøforskning

Havforskningsinstituttet er tungt involvert i den første felles norsk-russiske miljøstatusrapporten for Barentshavet. Rapporten blir karakterisert som en milepæl i samarbeidet mellom de to landene. Her hjemme blir statusrapporten et viktig grunnlagsdokument blant annet i revisjonen av forvaltningsplanen for Barentshavet.

Publisert: 08.12.2009
Deler av kart

Lavt nivå av hydrokarboner

Resultatene fra målinger gjort i 2008 viser at det er mye lavere naturlig innhold av hydrokarboner i MAREANO-området enn i enkelte andre deler av Barentshavet. Prøvene av overflatesedimenter fra 2008 er ferdigbehandlet, og resultatene er lagt ut på kartsidene under Miljøkjemi og forurensing sammen med eldre data.

Publisert: 08.12.2009
Københavnbanner

Havforskningsinstituttet deltar på klimatoppmøtet i København

Film, spennende foredrag og omvisning om bord på "G.O. Sars" er noe av det besøkende kan få med seg i løpet av klimatoppmøtet i København.

Klimatoppmøte i København 2009
Publisert: 04.12.2009
Bambuskorall og blålange

Fant flere koraller i Hardangerfjorden

En skog av bambuskorall og dyphavsartene brisingstjerne og kjøttkorall var noe av det forskerne observerte da var på tokt i Hardangerfjorden i slutten av november.

Publisert: 02.12.2009
imrULLHANDS.jpg

Krabbaktig gode kolonistar

Krepsdyr, og spesielt krabbe, er overlegne i hæren av invaderande artar: Dei toler lange reiser, er utstyrt med rustning og skremmande  våpen og et det som måtte stå på menyen. 

Publisert: 02.12.2009 - Oppdatert: 03.12.2009
Torsk_imr.jpg

Torsk med sans for byliv

Oslofjordtorsken sørger for at avkommet har kort vei til Operaen og Aker brygge fremfor friskt vann og rikelig med mat i ytre strøk.