Hopp til hovedteksten
hummerbok_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Alt om hummar

Havets kardinal – hummaren – har fått sin biografi. Til den høyrer også eit kapittel om korleis ein best serverer hummaren. 

Hummarfisket har – kanskje meir enn noko anna fiske – karakter av folkekultur langs Skagerrakkysten og på Vestlandet. Det særs tilpasningsdyktige krepsdyret er ein av dei eldste artane i vår maritime fauna, og praktverket "Hummer" frå Sørlandet inneheld det meste som er verdt å vita om den ettertrakta matressursen.

Jan Atle Knutsen er ein av tre forfattarar. Øystein Paulsen står for storparten av bileta i boka, som nyss kom ut på Bokbyen forlag. Både Knutsen og Paulsen er tilsette på Havforskningsinstituttet. 

Boka inneheld mange flotte bilete og illustrasjonar og er krydra med anekdotar og personlege skildringar av hummaren og kystkulturen som knytter seg til hummarfisket.

Eit kapittel er sett av til ei grundig innføring i biologi og åtferd. Vidare er det presentert nye forskingsresultat og aktuelle problemstillingar knytte til ei bærekraftig forvalting av hummarbestanden. 

Det nett over 200 sider store praktverket kan også fungera som ei praktisk oppslagsbok. "Hummer" byr på tips, informasjon og oppskrifter til dei som vil prøva seg med teiner sjølve eller som nøyer seg med å stella til hummerkalas.

Dei andre forfattarane av boka er Jo van der Eynden og Øyvind Berg.

Fakta om europeisk hummar

Latinsk namn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbreiings-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbotn, helst der dei kan lage holer med fleire inngangar. Vanlegast frå 5−40 meters djup. Langs kysten frå svenskegrensa til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Storleik ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22−25 cm totallengd). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hannar 40 år, hoer 70 år (britisk studie).
Maksimal storleik: Største eksemplar fanga veide 9,3 kg (1931, Wales). Vert sjeldan fanga over 140 mm ryggskjoldlengd (38 cm totallengd).

Europeisk hummer