Hopp til hovedteksten
Håkon Mosby
"Håkon Mosby" utenfor Vesterålen der det skal skytes seismikk.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Status for følgeforskningsprosjektet om skremmeadferd hos fisk

Representanter for Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet møttes i Stavanger tirsdag 25. august for orientering om fremdriften i følgeforskningsprosjektet Skremmeadferd hos fisk knyttet til Oljedirektoratets seismikkinnsamling i Vesterålen sommeren 2009.  

Følgeforskningsprosjektet er finansiert av OD og gjennomføres av Havforskningsinstituttet, og det har en kostnadsramme på ca 25 millioner kroner. Prosjektet skal gi svar på i hvilken grad fisk skremmes av seismikk og hvor lenge en slik effekt varer. Feltfasen av følgeforskningen går nå mot slutten.

Det er gjennomført en omfattende og meget vellykket datainnsamling i flere perioder for å kartlegge storskala fiskefordeling, fiskeatferd og lydutbredelse i seismikkområdet og i et nærliggende kontrollområde. Det er likeledes gjennomført omfattende, kontrollerte fiskeforsøk med garn og line med innleide kystfiskebåter. Samlet har dette gitt gode data på sild og kolmule og på bunnfiskartene blåkveite, uer, sei og hyse.

Datagrunnlaget som er fremskaffet i følgeforskningsprosjektet vurderes som solid, og tilstrekkelig til å gi grunnlag for vitenskapelige konklusjoner om skremmeeffekt på fisk som følge av den seismiske datainnsamlingen i området.

Det betydelige datamateriale som er samlet inn skal nå igjennom grundige analyser før resultatene kan offentliggjøres. Endelig rapport fra prosjektet skal leveres Oljedirektoratet senest 1. mars 2010.
 

Se også saken på Oljedirektoratets nettsider