Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Foreslår større torskekvotar i Barentshavet

Torskebestanden i Barentshavet er større enn på mange år, og forskarane foreslår å heva neste års fangstkvote til 577 500 tonn – ein auke på over 50 tusen tonn. Kvoteråda for torsk og andre viktige arktiske bestandar er å finna på Havforskingsinstituttet sine heimesider.

 Av Marie Hauge

I seinare år er det fanga noko under 500 000 tonn nordaustarktisk torsk i året. Storparten vert fiska med trål. Noreg står for litt under helvta av fisket. Den norske fangsverdien har lege på vel 3 milliarder kroner i snitt dei siste ti åra. Elles er Russland, Færøyane, Spania, Storbritannia og Island viktige fangstnasjonar.

Det er ICES – det internasjonale råd for havforsking – som utarbeider kvoteråda. Havforskingsinstituttet deltek i rådgivinga.

Les kvoteråda og Havforskingsinstituttet sine kommentarar for nordaustarktisk torsk. 

Statusen for den nordaustarktiske torsken er god. Det er spesielt to forhold som spelar inn:

• torsken er hausta etter eit berekraftig føre-var-prinsipp

• god mattligang; høgare havtemperatur aukar tilstrømminga av næringsrikt atlanterhavsvatn

 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)