Hopp til hovedteksten
hummeryngel4a372.gif
Utskriftsvennlig versjon

To fullspekkede forskningsdager

Fredag 19. og lørdag 20. september er det klart for forskningstorg i forbindelse med Forskningsdagene i Bergen 2008. Folk fra Havforskningsinstituttet er på plass for å demonstrere fangstanalyse. Det blir også foredrag om våre polarårsprosjekter både på den sørlige og nordlige halvkule.

Bilde over: Eva Farestveit har tatt opp en liten hummer som elevene får holde.

Fredag 19. er det såkalt skoledag i Bergen som er spesielt for byens 6. klasser. Mange av disse har vært på besøk hos deltakende institutter og universiteter, og skal presentere en del av det de har lært på skoledagen. Havforskningsinstituttet har hatt 6. klassene ved Bakken og Rong skoler på besøk ved forskningsstasjon Parisvatnet i Øygarden. Her fikk de være med og dra åleruser og analysere fangsten, de fikk lære om livssyklusen til hummer, og de fikk innsikt i havstrømmenes rolle for livet i havet. Klokken 11 50 fredag skal elevene presentere en del om det de lærte under dette besøket.

fangstanalyse372.gif

Ann-Lisbeth Agnalt gjennomgår fangsten sammen med 6.klassinger fra Bakken og Rong skoler.

Lørdag er det generell publikumsdag på Festplassen i Bergen. Da kan alle som vil besøke de mange ulike forskningsstasjonene. På Havforskningsinstituttets stasjon er tema fangstanalyse. Her skal våre eksperter måle fiskens lengde og vekt, ta mageprøver, samt analysere øresteiner for å finne fiskens alder.

cecilie_broms_100x100.gif
Klokken 13.30 holder forsker Cecilie Broms Årnes ( lille bildet til venstre) et foredrag med tittelen ”Front mot front – langt ute i havet”. Hun forteller om aktiviteten og en del av resultatene i et av polarårsprosjektene som ledes av Havforskningsinstituttet. Det ser nærmere på hva som skjer når det varme vannet fra Golfstrømmen ”kolliderer” med det kaldt arktisk vann. Disse frontene er blant annet viktige matfat for fiskearter, samtidig som de setter grenser for utbredelsen til andre arter.

isfjell-med-band372.gif

Isfjell med fargebånd som muligens skyldes alger i isen (Foto: Peter H. Wiebe)

Leif-Nttestad100.gif
Leif Nøttestad var med på vinterens tokt i Sørishavet. Dette er et annet polarårsprosjekt som ledes av instituttet. Han kom tilbake full av inntrykk og med en del resultater om økosystemet i dette store havet som strekker seg helt ned til Antarktis. Her er krill – et lite rekelignende dyreplankton som kan bli seks-sju centimeter lang - en sentral art i økosystemet. Krill er mat både for fisk, pingviner, sel og hval. Leif Nøttestad byr på kunnskap, opplevelser og bilder av blant annet krill, hval og merkelige isfjell i Sørishavet klokken 15 på lørdag.

Forskningsdagene i Tromsø

I Tromsø er det forskningstorg neste helg. Da skal vitebegjærlige besøkende som finner veien til instituttets forskningsstasjon få vite mer blant annet om hvordan fiskeegg spres med havstrømmene. Forskere fra Forskningsstasjon Flødevigen ved Arendal besøker videregående skoler i Aust-Agder som en del av Forskningsdagene.

 

 

les mer

Forskningsdagene i BergenForskningsdagene i Bergen

Forskningsdagene Forskningsdagene

Skulebesøk i Parisvatnet

Havforskningsinstituttets polarårsaktiviteter i nord

Norsk tokt til Sørishavet 2007-2008