Hopp til hovedteksten
lodde sortering av fangst 640.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Lodde i Barentshavet

På økosystemtoktet i Barentshavet er nå om lag halvparten av arealet dekket. Det knytter seg stor interesse til utviklingen i loddebestanden som har vært på et lavt nivå i flere år. De to siste årene har vi sett en positiv utvikling i rekrutteringen til bestanden. PÅ dette toktet er det også funnet noen områder med gode lodderegistreringer, men det meste er umoden lodde som må gå enda ett til to år i sjøen før den er gytemoden.

Så langt er om lag halvparten av arealet dekket, og det er derfor for tidlig å dra noen konklusjoner. Det knytter seg imidlertid mye interesse til utviklingen i loddebestandens størrelse. Loddebestanden har vært på et lavt nivå i flere år, og det er ikke fisket lodde i Barentshavet siden 2003. De to siste årene har vi sett en positiv utvikling i rekrutteringen til bestanden, og det var ventet å se en økning i bestandsnivået på dette toktet. Det er også funnet noen områder med gode lodderegistreringer, men det meste er umoden lodde som må gå enda ett til to år i sjøen før den er gytemoden. Havforskningsinstituttet ser på dette som en styrking av økosystemet i Barentshavet, og noe som vil kunne bedre mattilbudet til torske- og hysebestandene.

Økosystemtoktet pågår til slutten av september og beregning av loddebestanden blir gjort sammen med russiske forskere ved avslutningen av toktet. Disse beregningene danner så grunnlaget for en rapport til Det internasjonale råd for havforskning (ICES) som kommer med sitt råd om lodde i Barentshavet 8. oktober.

Om det blir en kvote på lodde neste år, og hvor stor den eventuelt blir, er altså ikke klart før midt i oktober.

Forvaltningsregelen

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon har vedtatt en forvaltningsregel som går ut på at det skal være mindre enn 5 % risiko for at gytebestanden skal komme under 200 000 tonn ved gytetidspunktet, og ICES gir sine råd om loddeforvaltningen ut fra denne regelen.