Hopp til hovedteksten
september08-050a372.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Hva skal vi med fiskens alder?

”Hva betyr alder?” var tema på Havforskningsinstituttet sin stand under Forskningsdagene i Tromsø fredag og lørdag. Mange besøkende fant veien til standen og Havforskningsinstituttet stilte mannsterkt opp og viste hvordan vi bestemmer alderen på fisk og andre marine organismer og hvorfor vi gjør det.

Foto: Maria Jenssen og Torild Johansen

september08-064a372.jpg

Elvar Hallfredsson åpnet torsk og gapeflyndre og viste hvor man finner øresteinene (otolittene).


Det var mange folk som lot seg fascinere av årringer både på sel, blåkveite, torsk og haneskjell. Fredag var det elever fra 10. klasse og videregående skole som var innom, mens lørdag kom folk i alle aldre for å prøve å bestemme alder på torsken selv. Vi skar ut øresteiner av torsk og gapeflyndre, og mange små og store fulgte interessert med.

september08-059a372.jpg

Vi hadde fått nordøstarktisk torsk og gapeflyndre fra økosystemtoktet. Torsken var mellom to og fire år gammel, mens gapeflyndrene var mellom fem og ni år.

september08-083a372.jpg

Etter at øresteinene (otolittene) ble tatt ut ble de sendt videre til Ole Thomas Albert som lærte dem som ville å telle årringene selv.

september08-079a372.jpg

Så ble de guidet videre til Maria Jenssen som her viser hvordan vi finner årringer i seltenner og at ligamentet i et hanskjell kan slipes ned for å bestemme skjellets alder.

september08-067a372.jpg
 
Fredag var noen 10. klassinger i dyp konsentrasjon over Knut Sunnanå sin utlegning om torsken.

 

les mer

Kunnskapsfesten i Bergen

Skulebesøk i Parisvatnet

Forskningsdagene i BergenForskningsdagene i Bergen

Forskningsdagene