Hopp til hovedteksten
fridtjof_nansen.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Dr. Fridtjof Nansen i Vestindiahavet

Havforskningsinstituttet gjennomfører i disse dager et større økosystemtokt i Det vestindiske hav med forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen, et samarbeidstokt med FAO og Agulhas and Somali Current Large Marine Ecosystems Project (ASCLME). Dette toktet er trolig den lengste (~ 118 dager) som har funnet sted i regionen hittil og består av fire deler.


Del en vil dekke de sørlige og østlige deler av Madagaskar, inkludert en oppvellingscelle i nærheten av Angoche. Del to dekker farvannet rundt øya Mauritius. Del tre vil dekke det eksterne Maskarenene-platået og deler av Seychellene, mens del fire vil bli gjennomført øst av Mosambik, der vi vil undersøke havstrømmene. Du kan følge toktet og få små historier fra livet om bord på toktbloggen (ekstern lenke). Her finner du også kart der du kan følge båtens posisjon.

fishspecimen1-786046asasasa.gif
Toktet startet fra Durban i Sør-Afrika 23. august. Siste uke har vi krysset Mosambik-kanalen og begynt undersøkelsene av de pelagiske fiskebestandene og de oseanografiske forholdene sør av Madagaskar, et havområde som tidligere har vært svært dårlig kartlagt. Her har vi allerede kartlagt imponerende ”eddies”, roterende havstrømmer/virvler, med en omkrets på omkring 120 nautiske mil (mer enn 200 km).

Bongo-740148asasasa.gif
Vi har observert flere knølhval i ett enkeltområde enn noen av det erfarne mannskapet og forskerteamet om bord har sett noen gang (denne eggakanten sør av Madagaskar er kjent som et viktig område for reproduksjon hos knølhval). Vi fortsetter med spennende registreringer og vil legge informasjon ut på bloggen vår fortløpende. Skipet anløper Toamasina 16. september. Da vil nye forskere vil komme om bord, og skipet vil holde en mottakelse for madagassiske myndigheter og lokale medlemmer av ASCLME og FAO.

 

 

Les mer

Toktbloggen
(Ekstern lenke)

Nansenprogrammet

Pris til Nansenprogrammet

"Dr. Fridtjof Nansen""Dr. Fridtjof Nansen"