Hopp til hovedteksten
Fiskerimuseum372.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Viktig fiskeriforvaltningsmøte i Bergen

Norge og Russland har felles forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet, og forvaltningssamarbeidet skjer i Den blandede norsk- russiske fiskerikommisjon som har vært i funksjon siden 1976. Denne uken møtes kommisjonen i Bergen.

SmakerKamskjell372.jpg

Leder for den russiske delegasjonen, Alexander Okhanov, smaker på rå kamskjell. Kokkene Per Christian Valland (fra v), Mike Reddington og bergensordører Gunnar Bakke ser på. (Alle foto: Kjartan Mæstad, Havforskningsinstituttet)

Delegasjonene fra begge land fastsetter kvoter, og utvikler forvaltningsretningslinjer og kontrolltiltak samt et omfattende forskningsprogram for Barentshavet for kommende år.

Tirsdag kveld arrangerte Bergen kommune mottakelse og middag for kommisjonen i Norsk Sjømatsenter på Bontelabo. Ordfører Gunnar Bakke hilste kommisjonen ved å fremheve betydningen Bergen har for fiskeriene og forskningen i nordområdene. Bakke poengterte byens utvikling fra kjent eksporthavn for tørrfisk fra nord til et sentrum for marin forskning og fiskeriforvaltning, og han la vekt på de nære og gode relasjonen byen har med Russland.

Forelesningssal372.jpg

Før middagen ble inviterte Bergen kommune og ordfører Gunnar Bakke til mottakelse i Norsk Sjømatssenters amfi med tilhørende kjøkken.

Direktør Odd Jordheim orienterte om Norsk Sjømatsenters omfattende aktiviteter for å fremme bruk av sjømat fra nordlige farvann. Delegasjonslederne Jørn Krog og Alexander Okhanov fikk sammen med ordfører Bakke vise sine ferdigheter på kjøkkenet i forberedelsene av kveldens forrett under kyndig veiledning fra kokkene ved Norsk Sjømatsenter.

Jrnkrog372.jpg

Departementsråd Jørn Krog holder tale under middagen