Hopp til hovedteksten
lakselus_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Funn av resistente lakselus i Hordaland

De siste dagene har media hatt oppslag om et tilfelle av behandlingssvikt mot avlusingsmidlet SLICE i et oppdrettsanlegg i Austevoll kommune. Tilfellet er blitt presentert som en økologisk katastrofe. Så langt er det ikke dokumentert at disse lusene er resistent mot flere avlusingsmidler, og dermed bør det være mulig å avluse fisken med andre midler.

Dette er det første tilfelle av behandlingssvikt for SLICE i Hordaland, men resistens mot dette midlet er tidligere observert i Trøndelag. Det er derfor ikke uventet at vi fikk en slik behandlingsvikt også i Hordaland.

Erfaring med resistensutvikling mot andre kjemikalier (for eksempel mot pyrethroider), har gjort at forskere ved Havforskningsinstituttet lenge har påpekt at resistensutvikling vil være uunngåelig. Vi har derfor, i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, en kontinuerlig forskningsinnsats på lakslusens betydning, spredning og behandling, blant annet vaksineutvikling.

Havforskningsinstituttet presiserer at vi må vente en økning i resistensproblemet i framtiden. Kampen mot denne parasitten krever større forskningsinnsats enn i dag om Norge fortsatt skal ha en bærekraftig oppdrettsnæring.

 

Les mer


[31.03.08]