Hopp til hovedteksten
murmansk_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Rapporten om miljøundersøkelsene rundt "Murmansk" er klar

Havforskningsinstituttet har nå sendt sluttrapport til Kystverket etter miljøundersøkelsene rundt vraket av krysseren "Murmansk" utenfor Sørøya. Undersøkelsene av det marine miljøet rundt vraket viser at det har vært mindre utslipp av enkelte forurensende stoffer. Dette har ført til svak/moderat forurensing av det lokale miljøet nær vraket.

Det er påvist liten til moderat forurensing av PCB, TBT og bly i sedimenter, samt litt forhøyede nivåer av PAH/THC. Det er også svakt forhøyede nivåer av disse forbindelsene i blåskjell. Det er ikke funnet forurensing av arsen, kadmium, kvikksølv eller BFH i prøvene av blåskjell og sedimenter.

Svært lite fisk i området ved "Murmansk" medførte at det ble analysert for få fiskeprøver til å trekke konklusjoner på eventuell forurensing i fisk.

 

Les mer

Rapporten (pdf): Undersøkelse av forurensninger i marint miljø rundt vraket av krysseren ”Murmansk”

Kystverket: