Hopp til hovedteksten
Blåskjell
Utskriftsvennlig versjon

Sjømat - råstoff, produksjon og anvendelse

Sjømat – råstoff, produksjon og anvendelse, den første skreddersydde læreboken til videregående naturbruk, er klar for markedet. Boken har flere bidragsytere, blant dem Stein Mortensen fra Havforskningsinstituttet.

Sjømat – råstoff, produksjon og anvendelse, den første skreddersydde læreboken til videregående naturbruk, er klar for markedet. Boken har flere bidragsytere, blant dem Stein Mortensen fra Havforskningsinstituttet.

bok120.jpg
Lærebokprosjektet har vært ledet fra Hordaland Fylkeskommune, gjennom Austevoll videregående skule – tidligere ”fiskerfagskulen”. Prosjektet er finansiert av skolen, fylkeskommunens ”regional utviklingsplan for Hordaland”, Utdanningsdirektoratet, Stiftelsen Norsk Sjømatsenter (gjennom samarbeid med et filmprosjekt ved Sjømatsenteret) og ikke minst egeninnsats fra Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og NIFES.

Boka er den første og eneste ”skreddersydde” læreboken til Videregående naturbruk, ”blå” fagsektor. Den vil først og fremst bli benyttet som pensum i fiskerfagutdanningen, men det er håp om at den vil bli tatt inn som støttelitteratur både til kokke- og matfag, fiskeindustri og til kompetanseheving i sjømatbedrifter. Lerøy Seafood har for eksempel bestilt bøker til kompetansehevingstiltak i egen bedrift.

Boka har et gjennomgående fokus på råstoffet, gjennom kapitler om fiske og fangst, presentasjoner av alle de viktigste artene, lite utnyttede ressurser, havbruk, sjøpattedyr, grunnleggende råstofflære, produksjonsprosesser og anvendelse. Stein Mortensen har illustrert boka.

Stein Mortensen understreker at det i dette prosjektet har vært et privilegium å kunne plukke de aller beste fagfolkene til å bidra. Som medredaktører har han hatt Ragnar Nortvedt fra UiB og NIFES og Trond Wahl fra Austevoll videregående skole. Det har vært helt sentralt å ha med en fagperson som kjenner skolesystemet fra innsiden og kan elevenes språk. Trond Wahl har kunnet arbeide for å få rett nivå på innholdet og utarbeidet øvingsoppgaver og spørsmål til teksten. I tillegg til redaktørenes tekstbidrag inneholder boka bidrag fra Havforskningsinstituttets Hein Rune Skjoldal (marin økologi), Erik Slinde (fiskemuskulaturens egenskaper) og Gro van der Meeren (hummer og strandkrabbe), Bjørn Tore Lunestad fra NIFES (næringsmiddelhygiene), Fredrik Hald fra Lerøy (matfaglig stoff), Siri Knutsen fra Fiskerihøyskolen i Tromsø (sjøpattedyr) og Hallvard Lerøy Jr. (produktkvalitet og –variasjon). Redaktørene har flettet dette sammen til en spennende helhet.

I følge Stein Mortensen er slike bokprosjekter også en prøvelse. Tiden før deadline er stressende, og det har også tatt lang tid å få inn tekstbidragene. Boka kommer faktisk ut ett år etter skjema – men når produktet nå kommer ut i skoleverket, er det all grunn til å være både fornøyd og stolt over resultatet.