Hopp til hovedteksten
Torskeegg
Utskriftsvennlig versjon

Ingen påvisbare miljøskader etter oljeutslipp

Fiskefilet fra torsk, sei og hyse tatt på Tampen viser ingen spor etter olje etter utslippet av ca. 400 m3 olje fra Statfjord A-plattformen i desember i fjor. Lever fra torsk og sei hadde heller ikke forhøyet nivå av oljekomponenter. Høye bølger og sterk vind som pisket oljen ned i sjøen bidro til rask oppløsning av oljeutslippet. Utslippet kom i en periode uten fiskeegg og -larver i sjøen.

Btofplattform372.gif

Foto:Bjørn Serigstad


Tråling ved Statfjord A-plattformen. Foto: Bjørn Serigstad 

- Utslippet har ikke har ført til forringet kvalitet på fiskefileten, sier forsker Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet.

Målingene av oljekomponenter i filet seks dager etter utslippet og en måned etter viser at alle komponentene var under deteksjonsgrensen. Dermed er det ikke grunnlag for å si at utslippet har ført til forringet kvalitet på fisken.  Resultatet kom ikke overraskende på Grøsvik. Hyse, torsk og sei er magre fiskearter. De forventes ikke å ha mye fettløselige oljekomponenter i filetene.

Ser på lever

Havforskningsinstituttet sendte forskningsfartøy ut på Tampen, hvor Statfjord A-plattformen står, for å ta fiskeprøver seks dager etter det nest største oljeutslippet på norsk sokkel. En måned senere ble det tatt nye fiskeprøver fra området for å kunne sammenligne om eventuelle forhøyete nivåer av oljekomponenter like etter utslippet var tilbake til normalnivå.

Analyser av lever fra torsk eller sei fra tampenområdet viste ingen spor som kunne tilskrives oljeutslippet. Nivået av oljekomponenter i lever fra hyse var noe høyere enn det som tidligere har vært rapportert i hyse fra Nordsjøen.
 

Statfjord-A-372beg.jpg

Stafjord A-platformen. Foto: Bjørn Einar Grøsvik

Verken fiskeegg eller -larver

Det var mye vind og relativt høy sjø da utslippet skjedde. Dette gjorde det vanskelig å samle oljen opp igjen. På den andre siden førte dette til at oljen ble pisket ned i vannet og løste seg fort opp.

Det som helt klart var positivt, var at det på denne tiden av året ikke var egg og larver i området. Egg og larver tar lettere skade av oljeutslipp. De har ikke samme evne til å flytte seg bort fra potensielle farer som voksen fisk.
Oljeindustrien har årlig sluppet ut mellom 1800 og 3000 kubikkmeter dispergert olje til sjø på norsk sokkel gjennom såkalt produsert vann. Produsert vann er vann som følger med olje og gass fra brønnen og som separeres fra oljen på plattformen. Det innføres stadig strengere krav om rensing av dette vannet. Oljeutslippet fra Statfjord A på 4400 kubikkmeter var større enn det samlete årlige oljeutslippet fra produsert vann på norsk sokkel.
 

 

les mer

Hele rapportenSamandrag_Statfjord_A_des_07_(I)_(2).doc

om første utslippet

Oljeutslippet på Statfjord A – Konsekvenser for fisken

om andre utslippet