Hopp til hovedteksten
Lakselus
Utskriftsvennlig versjon

Resistente lakselus

Uttalelser fra Direktoratet for naturforvaltning i flere medier kan tolkes i retning av at all lakselus nå er resistent mot behandling, og at dette kan gå ut over all villfisk. Disse uttalelsene bygger på undersøkelser utført ved Havforskningsinstituttets laboratorier. Også Universitetet i Bergen spiller en viktig rolle i dette forskningsarbeidet.

Det er korrekt at det er funnet lakselus som er resistent mot en av de to gruppene av medikamenter som brukes til avlusing av fisk. Inntil videre har man mulighet til å behandle med den andre typen av  medikamenter, men det er i praksis et spørsmål om tid før det også vil bli utviklet resistens mot disse stoffene. Larvene til lakselusa har fra naturens side stor evne til å spre seg i norske kystområder, og det er grunn til å frykte at resistent lus vil spre seg raskt.

Havforskningsinstituttet presiserer at lakselus bare angriper laksefisk. For vill laks og sjøørret er det således svært alvorlig om oppdrettsnæringen skulle få problemer med å behandle mot lakselus. For annen villfisk er dette heldigvis ikke en relevant problemstilling. Økologiske forhold tilsier at en økning i lakselusmengden først vil bli et problem for vill laks og sjøørret, deretter et problem for oppdrettsfisken.

Havforskningsinstituttet mener at en vaksine mot lakselus er nødvendig for å videreutvikle norsk lakseoppdrettsnæring på en forsvarlig måte. Det er derfor svært viktig at dette utviklingsarbeidet sikres tilstrekkelig finansiering og stabile rammevilkår. En lakselusvaksine er langt mer komplisert å få til  enn de vaksinene som i dag er i bruk i norsk oppdrettsnæring. Dette er derfor et vitenskapelig pionerarbeid, som nødvendigvis vil ta en del tid.

Derfor er det nødvendig å iverksette tiltak som kan virke også på kort sikt. All tilgjengelig kunnskap tilsier systematisk veksling mellom de to ulike gruppene av medikamenter. Leppefisk kan være et viktig supplement. Ved å veksle mellom de to gruppene av medikamenter, samt bruk av leppefisk, kan utviklingen av resistens holdes i sjakk. Oppdrettsanlegg der det bare er mulig å bruke en av de to typene av medikamenter må derfor sterkt frarådes