Hopp til hovedteksten
350vaksinering_kveite_S.Pat.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-indisk forskningsprosjekt på utvikling av nye fiskevaksiner

Sammen med Norges fiskerihøgskole, NOFIMA, Norges veterinærhøgskole, Høgskolen i Bodø og vaksineselskapet PHARMAQ AS har Havforskningsinstituttet fått innvilget 44 millioner kroner til et stort norsk-indisk forskningsprosjekt som skal utvikle nye vaksiner til fisk og reke. Prosjektet skal gå over 4 år og konsortiet skal samarbeide med sju høyt kompetente forskningsinstitusjoner i India.

 

Immunsystem og virus

-Samarbeidsprosjektet vi nå har fått midler til er en videreføring av et prosjekt vi har jobbet med her på Havforskningsinstituttet hvor vi har sett på hvordan immunsystemet hos kveite reagerer på infeksjoner, sier forsker Audun H. Nerland.  Forskerne er allerede godt i gang med å kartlegge immunsystemet hos kveite og torsk og har jobbet mye med nodavirus som har vært en utfordring i fiskeoppdrett både i Norge og India. Ved å vaksinere fisk og studere immunforsvarets reaksjon har de kunnet utvikle vaksiner ved bruk av molekylærbiologiske metoder. Erfaringene fra dette arbeidet blir viktige å ta med i det norsk-indiske samarbeidet som nå starter, hvor fokuset vil være på laks, kveite, torsk og reke. 

Sykdom skaper store tap

Virussykdommer er i dag de mest tapsbringende fiskesykdommene innen både norsk og indisk oppdrett, og kan verken forebygges eller behandles med antibiotika. Utvikling av vaksiner for å bekjempe sykdom er derfor viktig, og samarbeidsprosjektet skal utvikle vaksiner for fiskesykdommer som det er problemer med både i Norge og India. Det vil bli spesielt fokusert på virus som forårsaker pankreasnekrose (IPN) og viral nervøs nekrose (VNN, forårsaket av nodavirus) hos fisk og ”White Spot Syndrome Virus” hos reker.  I tillegg vil det bli arbeidet med vaksineutvikling mot sykdomsfremkallende varianter av bakteriene Aeromonas, Edwardisiella og Vibrio.

Kveitelarve350.jpg

Kveitelarve. Foto: Sonal Patel, Havforskningsinstituttet.

Norsk-indisk samarbeid

Den norske delen av prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og skal fordeles på forskningsarbeid ved henholdsvis Fiskeriforskning (NOFIMA, Tromsø), Havforskningsintituttet (Bergen), Norges Veterinærhøgskole (Oslo), Høgskolen i Bodø og Pharmaq (Oslo), over en periode på fire år. Norges fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø er prosjektansvarlig.

De indiske forskningsinstitusjonene har høy kompetanse på utvikling av vaksiner innen humanmedisin, men har liten erfaring med utvikling og bruk av vaksiner i akvakulturnæring. Miljøene vil derfor ha komplementære kompetanser, og utveksling av kunnskap innen de to områdene blir en viktig del av samarbeidet. PHARMAQ AS er den eneste industripartneren og vil bidra med kompetanse på vaksineutvikling i samarbeid med deltakerne både på norsk og indisk side. Tilsvarende økonomisk bevilgning er gitt til prosjektet fra indiske myndigheter.

 

 

Les mer om

Nodavirus – mer utbredt enn antatt

Nodavirus in farmed Atlantic cod Gadus morhua in Norway

_pdf_18.gif

Nodavirus påvist hos torsk i Norge
Nodavirus – et forvaltningsproblem 

_pdf_18.gif

Havforskningsnytt nr. 16 2005

Nodavirus hos marin fisk
_pdf_18.gif
Kyst og havbruk 2007

Spredning av sykdom

Faggruppe helse