Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 17.03.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
180_forv_barentshavet.jpg

Rapport fra overvåkingsgruppen 2008

Økosystemet i Barentshavet og ved Svalbard er et komplekst økosystem med næringsnett der strømmen av biomasse kan skifte alt etter variasjoner i det fysiske miljø ... Rapport fra overvåkingsgruppen - Forvaltningsplan Barentshavet
Publisert: 27.03.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
350vaksinering_kveite_S.Pat.jpg

Norsk-indisk forskningsprosjekt på utvikling av nye fiskevaksiner

Sammen med Norges fiskerihøgskole, NOFIMA, Norges veterinærhøgskole, Høgskolen i Bodø og vaksineselskapet PHARMAQ AS har Havforskningsinstituttet fått innvilget 44 millioner kroner til et stort norsk-indisk forskningsprosjekt som skal utvikle nye vaksiner til fisk og reke. Prosjektet skal gå over 4 år og konsortiet skal samarbeide med sju høyt kompetente forskningsinstitusjoner i India.

Faggruppe helse
Publisert: 07.03.2008 - Oppdatert: 25.08.2009
Cobia-foring350.jpg

Oppdrettsopplæring og samarbeid i Thailand

Prosjektet ”Development of Marine Aquaculture and Assessment of Fishery Resources in the Andaman Sea, Thailand” er en oppfølging av det norsk-thailandske post-tsunami-prosjektet fra 2005–2006. Havforskningsinstituttet leder prosjektet med å få thaiene i stand til å drive oppdrettsanlegg med moderne oppdrettsteknologi på egenhånd. Arbeidet gjøres i samarbeid med thailandske fiskerimyndigheter.

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid
Publisert: 10.03.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
bilde-1-(2).gif

Reduserer bifangst i fisket etter rognkjeks

Ved å montere et 70 centimeter høyt, finmasket panel av notlin nederst på rognkjeksgarnene, ble bifangsten av kongekrabbe betydelig redusert. Det går frem av et forsøk gjennomført i Varangerfjorden av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Reduksjon i bifangst av kongekrabbe i rognkjeksfisket Varangerfjorden våren 2007. Atferdsstudier og komparative fiskeforsøk med garn påmontert et panel med finmasket notlin og standard rognkjeksgarn
Publisert: 17.03.2008 - Oppdatert: 23.04.2009
DSC_0047a372.gif

Reketokt i Skagerrak og Nordsjøen

Det årlige reketoktet i Nordsjøen og Skagerrak ble for tredje år på rad gjennomført med M/S Håkon Mosby 4.-21. februar. En ny tidsserie er nå etablert på det gunstigste tidspunktet av året. Alle hunnrekene har utrogn i februar, noe som gir et godt estimat av gytebiomassen. Eggene klekker i mars/april, og dette gjør at vi også får et godt rekrutteringsestimat; ettåringene før de går inn i rekefisket.

Publisert: 31.03.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Lakselus

Resistente lakselus

Uttalelser fra Direktoratet for naturforvaltning i flere medier kan tolkes i retning av at all lakselus nå er resistent mot behandling, og at dette kan gå ut over all villfisk. Disse uttalelsene bygger på undersøkelser utført ved Havforskningsinstituttets laboratorier. Også Universitetet i Bergen spiller en viktig rolle i dette forskningsarbeidet.

Publisert: 12.03.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
vill-og-oppdrettsfisk350.jpg

Havforskningsinstituttet om viruset VHSV

I forbindelse med utslaktning av et oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal der regnbueørret var smittet med viruset VHS har det vært en rekke medieoppslag. VHS-viruset er relativt vanlig forekommende i mange norske villfiskbestander. Det er bortimot umulig å håndtere sykdom hos oppdrettsfisk uavhengig av sykdom hos villfisk.

Høringsuttalelse VHSV og forvaltning
Last ned: