Hopp til hovedteksten
Håkon Mosby
Utskriftsvennlig versjon

Skal undersøke konsekvenser av oljeutslipp

Havforskningsinstituttet sender forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” ut for å ta prøver av fisk og vann i oljeutslippsområdet ved Statfjord A.

”Håkon Mosby” skal ta prøver av vann og fisk, gjøre akustiske undersøkelser for å se hvor mye fisk det er i utslippsområdet og tråle etter fiskelarver. 
– Båten ligger i Bergen og vil gå ut til oljeplattformen så snart som mulig, trolig søndag kveld eller mandag morgen. Etter planen skal toktet være ferdig tirsdag kveld, men det kan forlenges med en dag eller to, sier Erik Olsen som leder forskningsprogrammet olje-fisk.
Oljelekkasjen skal ha oppstått under vedlikeholdsarbeid tidlig lørdag morgen og førte til at mange av arbeiderne på plattformen ble evakuert. Det ble meldt om oljefilm på sjøen i et område på rundt tre kvadratkilometer.  Mesteparten av oljen i overflaten var lørdag kveld samlet opp.
Havforskningsinstituttet antar at det vil være sei, seiyngel, noe torsk, lange og kolmule i området ved Statfjord A-plattformen.
– Dette er en generell antakelse basert på tidligere undersøkelser. Oljeutslippet er mest alvorlig for yngel siden den står høyere oppe i vannmassene og vil derfor komme leter i kontakt med oljen, sier forskningsdirektør Reidar Toresen.

Den 12. desember 2007 ble det sluppet ut 3.840 kubikkmeter fra Statfjord A, noe som var det nest største utslippet i norsk oljehistorie. Også da sendte Havforskningsinstituttet forskningsfartøy til området for å ta vannprøver og fiskeprøver.
Da viste 5 av 16 vannprøver tatt overflaten spor av olje som var mellom 5 og 10 ganger over bakgrunnsnivået for området. I tillegg ble det tatt 16 vannprøver like over havbunnen på de samme stasjonene. Ingen av disse viste spor av olje.
Fiskeprøvene fra flere arter ble analysert for innhold av oljekomponenter i lever og muskel. Resultatet fra disse prøvene skal være klar 1. juni. Det vil også ta tid å analysere fiskeprøvene som tas i denne omgang.