Hopp til hovedteksten
Bunnstasjon2a372.gif
Utskriftsvennlig versjon

Kan gjennomføre planlagt seismikk

Kartleggingen til forskningsfartøyet ”G.O. Sars” utenfor Lofoten og Vesterålen viser at det er lite fisk, egg og larver i de områdene hvor det er innført midlertidig seismikkpause. Den fisken som er der, er for det meste ferdig med gytingen. Derfor kan de planlagte seismiske undersøkelsene gjennomføres.

Fra 19. til 21. mai gjennomførte Havforskningsinstituttets ”G.O. Sars” en undersøkelse av hvor mye fisk det er i området hvor det ble innført seismikkpause. Det ble trålt etter fisk, planktonhåven ble brukt for å finne fiskeegg og små larver, og det ble gjort akustiske undersøkelser.

Foreløpige resultater fra dette toktet er nå klare. (Les hele rapporten.)

- De viktige fiskebestandene som torsk, sei og hyse er ferdig med det de skal gjøre i dette området. Med lave fiskemengder av stort sett utgytt fisk, med unntak av snabeluer som gyter over et stort område, er det tilrådelig å gjennomføre de planlagte seismikkundersøkelsene utenfor Lofoten – Vesterålen, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet.

Føre var-regelen er at det ikke skal foregå seismisk aktivitet i områder med gytende fisk eller i konsentrerte gytevandringsruter. Da Havforskningsinstituttet anbefalte en pause i de seismiske undersøkelsene, var en viktig årsak å finne ut om kysttorsken, som i denne regionen trekker ut og gyter i samme områdene som skreien, også var ferdig med gytingen. Skreien er ferdig i første halvdel av mai, mens kysttorsken kan være noe seinere.

Stor fisk skremmes bort på grunn av støyen fra seismikkens luftkanoner, men skades ikke. Larver og liten yngel har imidlertid ikke samme mulighet til å rømme unna. Imidlertid må avstanden til lydkilden være kort før larver og yngel påføres skade.

 

 

 

les mer

Foreløpig rapport fra toktet