Hopp til hovedteksten
G.O. Sars
Utskriftsvennlig versjon

Anbefaler seismikkpause på gytefelt

Havforskningsinstituttet har vurdert siste tilgjengelige informasjon om fordeling av skrei og kysttorsk, omfanget av gytende torsk og fangststatistikk fra Lofoten – Vesterålenområdet. Prøvene viser at 75 % av torsken i området i uke 19 er kysttorsk, noe som bekreftes av genetiske analyser. I underkant av 5 % av fisken gyter fortsatt, men gytingen er i ferd med å avta.

For å få mer informasjon om fordeling av fisken, gyteforløpet og for å ta fiskeprøver for genetiske analyser, omdisponerer nå Havforskningsinstituttet ”G.O. Sars” slik at den kan gjøre undersøkelser i den sørlige delen av området fra 19. til 21. mai. Resultatene vil være klare i uke 21 og gi grunnlag for en ny vurdering av seismiske undersøkelser i forhold til gytende fisk.

Fram til da anbefaler Havforskningsinstituttet at det ikke utføres seismisk aktivitet i en sone inntil 50 km. fra kysten.