Hopp til hovedteksten
test22kart.gif
Utskriftsvennlig versjon

Anbefaler øyeblikkelig stopp i tobisfisket

Resultatene fra Havforskningsinstituttets tokt som har kartlagt tobisbestanden i Nordsjøen, viser at det med ett unntak er urovekkende lite tobis i den norske delen. Derfor anbefales øyeblikkelig stopp i tobisfisket i Norsk økonomisk sone.

I perioden fra 23. april til 19. mai kartla Havforskningsinstituttets forskningsfartøy ”Johan Hjort” tobisbestanden i Nordsjøen.
- Toktresultatene viser urovekkende lave tettheter av tobis på alle feltene i norsk økonomisk sone sammenlignet med i 2007. Det eneste unntaket er det lille feltet Inner Shoal vest, sier Else Torstensen som leder Havforskningsinstituttets overvåkning av økosystemet i Nordsjøen.
 

Tobistoktet ble gjennomført delvis under og delvis etter det norske forsøksfisket etter tobis som ble stoppet 2. mai. Det ble brukt akustisk metodikk og bunnskrape for å kartlegge tobisforekomstene. 75 prosent av fisken var voksen, gytemoden fisk (to år og eldre) og 25 prosent var ettåringer. I fjor var andelen ettåringer langt større (90 prosent).

Tobis372.gif

Tobisen holder til på sandbunn hvor den tilbringer en stor del av sin tid i nedgravd tilstand. Foto: Tore Johannessen

– Dette bekrefter at rekrutteringen til tobisbestanden i norsk økonomisk sone er svakere enn lenger sør i Nordsjøen. Fiskeriene reduserer derfor mengden av en allerede sterkt svekket gytebestand i dette området, sier Torstensen.
Til sammenligning bestod omtrent 90 prosent av alle landingene fra EU-sonen av ettåringer. De største konsentrasjonene med tobis ble funnet på det lille feltet Inner Shoal vest. Dette feltet var åpent for fiske i 2007, men det ble ikke tatt noen fangster her. Alle fartøyene som fisker i norsk sone ligger nå på dette feltet, etter at det ble åpnet for regulært tobisfiske 6. mai. Det er derfor grunn til å regne med et kortvarig fiske.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har anbefalt en totalkvote i Nordsjøen på 400 000 tonn, basert på prøvefisket i april. Norge har satt en kvote på 128 000 tonn, mens EU har satt en kvote på 360 000 tonn.
 

 

les mer