Hopp til hovedteksten
Butare_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Lite tare og mange kråkeboller

Rikelig med kråkeboller og lite tare er førsteinntrykket etter at forskere fra Havforskningsinstituttet og Høyskolen i Alta har undersøkt deler av Porsangerfjorden.

Foto over: Butare.

Krakeboller_350.jpg

Kråkeboller.

Tare ble hovedsakelig observert fra nedre del av fjæresonen og ned til 3-4 meters dyp. Butare og sukkertare var de vanligste tareartene, men på de mest bølgeutsatte lokalitetene ble det også observert noe stortare. I sonen nedenfor, ned til 10-20 meters dyp, er tarevegetasjon mer eller mindre fullstendig beitet ned av kråkeboller. Det ble observert kongekrabbe i fem av de 45 undersøkte områdene.

Stortare_350.jpg

Stortare.

Kartleggingen ble gjort med vannkikkert fra fjæresonen og ned til 3-4 meters dyp langs mesteparten av kystlinjen fra Porsangerneset til Reinøya, samt at det ble gjort video-opptak fra 3-4 meters dyp ned til 20-25 meters dyp omtrent hver nautiske mil.

Bakgrunnen for undersøkelsene er at algevegetasjonen (tare) og kråkebollebestandene langs fjorden skal kartlegges, slik at det blir mulig å se om kongekrabbens invasjon og eventuelt andre miljøendringer vil ha effekter på nedbeitingssituajonen i fjorden. Undersøkelsene er en del av EPIGRAPH som er et program om kyst- og fjordøkologi.