Hopp til hovedteksten
G.O. Sars
Utskriftsvennlig versjon

Vi skal segle som planlagt

Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Havforskingsinstituttet beskjed om å gjennomføre all planlagd aktivitet i andre halvår av 2008. Det betyr at tokta vert gjennomførde i tråd med toktprogrammet.

Foto: "G.O. Sars" (K. Mæstad, Havforskningsinstituttet)

Instituttet har informert departementet om at den auka oljeprisen inneber sterk auke i driftsutgiftene for våre forskingsfartøy. Samstundes vart det skissert eit framlegg til kutt i toktaktiviteten for å kome ut i balanse ved slutten av året. No har altså departementet svart at aktiviteten skal halde fram som planlagt og at dei skal kome attende til korleis utgiftene skal dekkast.

Havforskingsinstituttet sitt styre drøfta saka på sitt møte 17. juni og er no i ein prosess der dei vurderer konsekvensane av Fiskeri- og kystdepartementet sitt svar.

 

kontaktperson

adm.dir.
Tore Nepstad
Tlf: 55 23 85 19

kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft
Tlf: 55 23 85 38
Mob: 913 80 629