Hopp til hovedteksten
31072007(001).jpg
Utskriftsvennlig versjon

Pressekonferanse om kvoteråd for 2009

Fredag 6. juni kl. 1200 holder Havforskningsinstituttet pressekonferanse om anbefalingene til neste års kvoter for artene kysttorsk, nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, sei, blåkveite og uer.

Kvoterådene kommer fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) hvor Havforskningsinstituttet deltar.  Pressemelding med kvoteanbefalingene, Havforskningsinstituttets syn på disse og bestandsark med oversikt over tilstaden for artene, legges ut på Havforskningsinstituttets nettsider fredag klokken 10. http://www.imr.no/produkter/radgivning/kvoterad/2009_arktiske_bestander
Pressekonferansen overføres direkte på internett: http://webtv.meeting.no/imr

Spørsmål til pressekonferansen kan sendes på imr.no@ etter klokken 10 fredag.

Sted for pressekonferanse: 10.etasje, Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, 5817 Bergen
Tid: Kl. 1200