Hopp til hovedteksten
Sild
Utskriftsvennlig versjon

Pressekonferanse om kvoteråd for Nordsjøen 2009

Fredag 27. juni kl. 1200 holder Havforskningsinstituttet pressekonferanse om kvoteanbefalingene for 2009 for fiskebestandene i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Det dreier seg blant annet om torsk, hyse og sei i Nordsjøen, nordsjøsild og øyepål.

Kvoterådene kommer fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) hvor Havforskningsinstituttet representerer Norge. Pressemelding med kvoteanbefalingene, Havforskningsinstituttets kommentar til rådene og bestandsark med oversikt over tilstaden for artene, legges ut på Havforskningsinstituttets nettsider fredag klokken 10.

Pressekonferansen overføres direkte på internett:
http://webtv.meeting.no/meeting4/Viewer/?peid=a27ff173-52b2-47e1-ae66-f6cb42163cf4

Spørsmål til pressekonferansen kan sendes på presseimr.no@ etter klokken 10 fredag.

Sted for pressekonferanse: 3.etasje, Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, 5817 Bergen
Tid: Kl. 1200