Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 13.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
EUbesok_350.jpg

Viktig besøk frå EU

Direktør Reinhard Priebe og rådgivar Constantine Alexandrou frå EU sitt direktorat for maritime saker og fiskeri besøkte Havforskingsinstituttet 12. juni. Dei fekk orientering om instituttet og korleis vi ser for oss utfordringane i framtida. I tillegg var ICES sin nye struktur og organisasjonen sin rolle som internasjonal rådgivar tema.

Publisert: 30.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
31072007(002).jpg

Får ikke gjort seismikkundersøkelser

Ett seismikkfartøy fikk brann i motoren. Det andre ligger på verksted. For begge båtene ble det anslått to ukers reparasjonstid, men ingen kunne love noe sikkert. Derfor besluttet Oljedirektoratet å avblåse den planlagte forskningen på effekter av 3D-seimikk vest av Senja.

Publisert: 05.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Kystens-dag-logo_350.jpg

Mandag 9. juni er Kystens dag

Fra fredag 6. til mandag 9. juni er det klart for en hyllest til kysten vår og alt den representerer av verdiskaping, kultur, tradisjon og livskraft. Det er fjerde gangen Kystens dag markeres, og i år som ved starten i 2005 er hovedarrangementet lagt til Oslo.

Kystens dag
Publisert: 06.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
31072007.jpg

Ny rapport om kysttorsk og forvaltning

I rapporten Kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten gir forskerne en vurdering av status for kysttorsk på strekningen fra svenskegrensen til Stad med forslag om forvaltningstiltak. Resultater tyder på at det finnes mange separate bestander/gytepopulasjoner langs kysten og i fjordene mellom Stad og svenskegrensen, og at målrettede forvaltningstiltak vil kunne snu en negativ utvikling og sikre et nødvendig ressursgrunnlag for fiske og verdiskaping langs kysten.

hele rapporten; Kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten
Publisert: 06.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
GMD_400.jpg

Kysttorskrapport lanseres i Oslo

I forbindelse med Kystens Dag lanserer Havforskningsinstituttet sin nye rapport om kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten. Instituttet gjør i denne rapporten en vurdering av status for kysttorsk på strekningen svenskegrensen – Stad, og kommer med forslag om forvaltningstiltak.

Publisert: 03.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Btofplattform372.gif

Lite yngel i oljeutslippsområdet

Kartleggingen som ble foretatt med ”Håkon Mosby” i helgen, avdekket lite yngel i oljeutslippsområdet ved Statfjord A.

Skal undersøke konsekvenser av oljeutslipp
Publisert: 25.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Sild

Pressekonferanse om kvoteråd for Nordsjøen 2009

Fredag 27. juni kl. 1200 holder Havforskningsinstituttet pressekonferanse om kvoteanbefalingene for 2009 for fiskebestandene i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Det dreier seg blant annet om torsk, hyse og sei i Nordsjøen, nordsjøsild og øyepål.

http://webtv.meeting.no/meeting4/Viewer/?peid=a27ff173-52b2-47e1-ae66-f6cb42163cf4
Publisert: 04.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
31072007(001).jpg

Pressekonferanse om kvoteråd for 2009

Fredag 6. juni kl. 1200 holder Havforskningsinstituttet pressekonferanse om anbefalingene til neste års kvoter for artene kysttorsk, nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, sei, blåkveite og uer.

http://webtv.meeting.no/imr
Publisert: 26.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
G.O. Sars

Vi skal segle som planlagt

Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Havforskingsinstituttet beskjed om å gjennomføre all planlagd aktivitet i andre halvår av 2008. Det betyr at tokta vert gjennomførde i tråd med toktprogrammet.

Tore Nepstad
Publisert: 26.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
sukkertare_350.jpg

Uendra for tang og tare i Hardangerfjorden

Ei undersøking av tang- og tarebestanden i Hardangerfjorden i juni viser at lite har endra seg sidan 1950-talet då tilsvarande undersøkingar vart gjort. Som på 50-talet vart det funne sukkertare heilt inne ved Eidfjord, og til dømes ute ved Omastrand var det ganske mykje av denne taren. Også fingertare vart funne i dei same områda som før. Dei største endringane er at det blei funne japansk sjølyng og meir av grønalgen tarmgrønske enn på 50-talet.

Kjersti Sjøtun
Publisert: 18.06.2008 - Oppdatert: 17.07.2009
Butare_350.jpg

Lite tare og mange kråkeboller

Rikelig med kråkeboller og lite tare er førsteinntrykket etter at forskere fra Havforskningsinstituttet og Høyskolen i Alta har undersøkt deler av Porsangerfjorden.

Publisert: 16.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Ulrikks.gif

Verdens største konferanse om marin akustikk

Data som samles inn med ekkolodd og sonarer er svært sentrale i arbeidet med å beregne fiskebestander. Denne uken samles 350 deltakere fra 44 land til konferanse i Bergen for å diskutere og lære mer om marin akustikk. SEAFACTS er verdens største konferanse på fagfeltet.

Egil Ona
Publisert: 16.06.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
pressem_350.jpg

Klimaendringer i Barentshavet

Et varmere Barentshav kan føre til at viktige fiskebestander endrer sin utbredelse. Reduksjonen av sjøis kan føre til åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet, skipstrafikk og fiske. Samtidig vil isavhengige dyrearter som isbjørn bli færre i løpet av de kommende tiår.

NorACIA
Last ned: