Hopp til hovedteksten
Oljeplattform_K.Hansen_06.JPG
Utskriftsvennlig versjon

Tildeling i forhåndsdefinerte områder

Havforskningsinstituttet anbefaler generelt at all ny petroleumsvirksomhet på norsk sokkel foregår uten noen form for fysiske utslipp. Dette understrekes i instituttets høringsuttalelse til forslag om TFO-områder (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Havforskningsinstituttet anbefaler generelt at all ny petroleumsvirksomhet på norsk sokkel foregår uten noen form for fysiske utslipp. Dette understrekes i instituttets høringsuttalelse til forslag om TFO-områder (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Havforskningsinstituttet mener også at et viktig steg i å operasjonalisere økosystembasert forvaltning består i å bringe prosesser som tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) inn i den ordinære økosystembaserte forvaltningen av våre havområder som skjer i regi av forvaltningsplanene. TFO-prosessen bør derfor i framtiden skje som et ledd i utviklingen eller revisjonen av de regionale forvaltningsplanene.

Havforskningsinstituttet har følgende spesifikke kommentarer til de foreslåtte TFO-utvidelsene:

 • Områdene i Barentshavet kan åpnes

   
 • Områdene i Norskehavet bør avvente den kommende forvaltningsplanen, og spesielt rapporten om sårbarhet før de eventuell åpnes

   
 • Områdene i blokk 6305 og 6306 i Norskehavet omfatter gytefelt for sild. Havforskningsinstituttet anbefaler at disse ikke åpnes

   
 • Områdene i blokk 10 og 11 i Nordsjøen omfatter viktige tobishabitat og Havforskningsinstituttet anbefaler at disse ikke åpnes

   
 • Området i blokk 36 i Nordsjøen kan åpnes
   
 

Se også

- hele høringsuttalelsen