Hopp til hovedteksten
gruppebilde350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Glimt fra livet i dyphavet - "Dypere enn lyset"

Dyphavet skjuler fantastiske skapninger med utrolige overlevelsestaktikker og eventyrlig utseende. Nå er det beskrevet flere nye arter fra dypet og mange av dyphavets underlige skapninger er festet til lerret av kunstneren Ørnulf Opdahl og fotografert av naturfotografen David Shale. Utstillingen med fotografier, film, akvareller og dyphavsorganismer gir en smakebit på noe av det som finnes i det mangfoldige dyrelivet dypere en lyset.


Av Anette Karlsen
Foto: David Shale og Anette Karlsen

I øverste foto fra venstre: Prosjektleder for MAR-ECO-prosjektet Odd Aksel Bergstad (Havforskningsinstituttet), Adm.dir Tore Nepstad (Havforskningsinstituttet), Direktør ved Bergen Museum Siri Jansen Direktør ved Norsk Sjøfartsmuseum Petter C. Omtvedt og Statsekretær Vidar Ulriksen, Fiskeri- og kystdepartementet.

15. januar åpnet vandreutstillingen Dypere enn lyset på Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo, også kalt MAR-ECO(Mid Atlantic Ridge – Ecosystem)-utstillingen fordi den er basert på noe av det forskerne fant på det store dyphavstoktet langs den Midt-Atlantiske rygg. Denne fjellkjeden som har dyp helt ned til 4500 meter er større enn noen fjellkjeder vi kjenner fra fastlandet. Det to måneder lange toktet i 2004 var en kartlegging av livet langs denne undersjøiske fjellkjeden.  Nå er det mulig for publikum å få et innblikk i hva forskerne fant på toktet og hvilke teknologiske utfordringer de hadde i arbeidet med å hente opp fisk, havedderkopper, svamper, maneter og andre skjøre dyphavsorganismer fra så store dyp.

orange-roughy350.jpg

Orange roughy. Arten blir nærmere 150 år og er 30 år før den er kjønnsmoden. Dette er en av artene som vises under utstillingen.

Samarbeid, utstilling, forskning og kunst

Statssekretr_350.jpg

Statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet Vidar Ulriksen (til venstre) åpnet utstillingen på Norsk Sjøfartsmuseum, som er satt sammen av Bergen Museum og basert på materiale fra toktene Havforskningsinstituttet ledet i 2004 og 1910. Et samarbeid med Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo gjør det nå mulig å ha utstillingen i Norge i en måned før den vandrer videre til Aberdeen.

samtale_utstilling350.jpg

Kunstneren Ørnulf Opdahl (midten) var tilstede under åpning av utstillingen og var også deltaker på toktet i 2004. Det var også forsker ved Havforskningsinstituttet Olav Rune Godø (til venstre). Ørnulf Opdahl hadde med den
bilder_oppdal200.jpg
rykende ferske boken sin "Over Atlanterhavsryggen" til utstillingen. Boken er en samling av noe av det arbeidet han har gjort i forbindelse med toktet.

De fremmøtte på åpningen fikk bl.a. en kort innføring i MAR-ECO-prosjektets formål og utfordringer ved prosjektleder Odd Aksel Bergstad og en levende beskrivelse av arbeidet med konservering av de mange tusen artene fra toktet ved Gunnar Langhelle fra Bergen Museum. 

Utstillingen åpnet ved UNESCO-hovedkvarteret i Paris våren 2007. Den har til nå vært vist i en rekke europeiske byer som Genova, Helsinki, Porto og Essen. Det er planer om visning i flere europeiske byer, før den skal til blant annet Smithsonian i Washington, USA i 2009

foto_DS_350.jpg

Noen av fotoene som naturfotograf David Shale har tatt av artene som ble funnet på toktet.

tone_falkenhaug350.jpg

I tilknytning til åpningen av utstillingen ble det holdt et seminar som gikk litt dypere inn i temaene rundt gjennomføringen av prosjektet, teknologiske utfordringer og redskap samt norges rolle i internasjonal forvaltning. Foredragsholderne på seminaret var forskerne Odd Aksel Bergstad, Tone Falkenhaug (bildet) og Olav Rune Godø fra Havforskningsinstituttet samt Ekspedisjonssjef Johán Williams fra Fiskeri- og kystdepartementet.


 

 

Mer om

Statsekretær Vidar Ulriksens åpningstale
Fiskeri- og kystdepartementet

utstillingen
www.mar-eco.no

MAR-ECO-prosjektet

Bergen Museum

Relaterte artikler

Dypere enn lyset - en utstilling om kunst, vitenskap og teknologi
(16. januar 2008)

MAR-ECO fekk Descartes-prisen 2006 (Mars 2007)

Førstepremie i globalt forskerprogram
(November 2007)

Reke oppkalt etter havforsker
(November 2007)

Skattejakt – i MAR-ECO materialet
(Mars 2005)

Dyrelivet i verdenshavets ukjente fjellheim – Den midtatlantiske rygg
(November 2004)

Formidlingspris til havforsker
(November 2004)

(Mars 2004)

For flere artikler om MAR-ECO prøv søk


15. januar