Hopp til hovedteksten
Merder
Utskriftsvennlig versjon

Oppdrett av laks ved høy sjøtemperatur

Oppdretterne på vestlandet har de siste årene opplevd perioder med høye sjøtemperaturer på sensommeren. Klimaprognoser tilsier at sjøtemperaturen langs kysten av Norge vil stige og vi vil oftere få perioder med høye sjøtemperaturer både i sør og lenger nord. Sammen med NIFES og AKVAforsk har Havforskningsinstituttet derfor inngått et samarbeid med Marine Harvest og Skretting AS om prosjektet ’Oppdrett av laks ved høy sjøtemperatur’.

Hvordan påvirker høye temperaturer fôropptak, vekst og helse?

Temperaturens virkning på fôropptak, vekst og fôrutnyttelse er godt beskrevet innenfor normale temperaturforhold. Men hvordan laksen har det i merdene ved temperaturer som ligger over trivselstemperaturen på 17 grader skal forskerne nå finne ut av. - Varmt vann inneholder mindre oksygen enn kaldt vann. I tillegg er det en hel del andre faktorer som gjør at oksygen blir mindre tilgjengelig for fisk i varmere vann. Dette kan påvirke ulike kroppsfunksjoner hos fisken, og er noe vi skal se nærmere på i prosjektet, sier prosjektleder Tom Hansen.

Målsettingen med dette prosjektet er å gjennomføre forsøk med laks ved sjøtemperaturer som ligger høyere enn de som tidligere er undersøkt. Det vil bli gjennomført temperaturforsøk ved ulike oksygennivå for å få bedre kunnskap om hvordan høy temperatur og forhold med lite oksygen påvirker ulike biologiske funksjoner. Det blir gjennomført fôringsforsøk for å utdype hvordan sammensetningen av hovednæringsstoffer i fôret påvirker laksens vekst og fôrutnyttelse ved høy temperatur og miljøforhold med lite oksygen.

Det 3-årige forskningsprosjektet har fått finansiering fra Norges Forskningsråd og forsøkene starter nå opp på Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon i Matre. Der har forskerne bl.a. en unik mulighet til å kontrollere ulike miljøparametre og temperaturstyre store vannvolum i karene.

Problemstillingene er også aktuelle for andre land. Høye vanntemperaturer oppleves bl.a. i Chile, USA, Tasmania og Irland hvor det også drives oppdrett på Atlantisk laks.