Hopp til hovedteksten
Kremmervika-rorbuer_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Turister oppgir fiskefangst

Turistfiske-prosjektet ved Havforskningsinstituttet har i løpet av sommeren fått inn over 500 skjema med fangstrapport fra fisketurister i Norge, og fremdeles kommer det inn flere. Prosjektet skal tallfeste hvor mye fisk turister som besøker en av de over 500 registrerte turistfiskebedriftene fanger, og utvikle metoder som tar hensyn til mangfoldet i denne næringen.

Turistfiske-prosjektet ved Havforskningsinstituttet har i løpet av sommeren fått inn over 500 skjema med fangstrapport fra fisketurister i Norge, og fremdeles kommer det inn flere. Prosjektet skal tallfeste hvor mye fisk turister som besøker en av de over 500 registrerte turistfiskebedriftene fanger, og utvikle metoder som tar hensyn til mangfoldet i denne næringen.

Av Merete Nilsen og Beate Hoddevik Sunnset

Prosjektet er delt i tre faser, forundersøkelse, pilotprosjekt og hovedprosjekt. I løpet av august vil pilotporsjektet være ferdig, og hovedprosjektet kan starte opp. Medarbeiderne på prosjektet har fått kontakt med mange turistfiskebedrifter over hele landet i løpet av pilotprosjektet, og det er disse bedriftene som bidrar til at fangsrapportskjemaene blir sendt inn. Senere vil de også være med på hovedprosjektet.

Pilotprosjektet

Bedriftene som er med i pilotprosjektet administrerer utlevering og innsamling av fangstdagbokskjema til fisketuristene, som selv fyller ut data om fiskeinnsats (antall båter, antall fiskere) og antall kilo fisk de fanger hver fiskedag. Bedriftene sender dagbokskjemaene tilbake til Havforskningsinstituttet. I tillegg blir et elektronisk rapporteringssystem via Altinn  utprøvd.

Gjennom pilotprosjektet får forskerne informasjon om hvor godt rapporteringssystemet fungerer. Dataene fra fangstdagbøkene som kommer inn til pilotprosjektet skal brukes til å beregne variasjonen i fangst og innsats fra bedrift til bedrift, og over tid i hver region. Disse tallene gir grunnlaget for å fastsette hva som kreves for å samle inn data av god kvalitet og i tilstrekkelig omfang når hovedprosjektet starter.

Plan for hovedprosjektet

I løpet av september blir det levert en rapport til NFR der evalueringer fra både forprosjektet og pilotprosjektet vil bli lagt frem sammen med en plan for hvordan hovedprosjektet bør gjennomføres.

Foto: Kræmmervika rorbuer, Jon Helge Vølstad/Havforskningsinstituttet.

 

les mer

Tursitfiskeprosjektet sine nettsider

kap. 1.13 i Kyst og havbruk 2008: (pdf)