Hopp til hovedteksten
Murmansk350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Prøvetaking rundt "Murmansk"

Havforskningsinstituttet har foreløpig avsluttet prøvetakingen i og rundt den russiske krysseren ”Murmansk”. Nødvendige prøver av sedimenter og skjell er hentet inn, men forskerne har fått færre prøver av fisk enn ønskelig.

Foto over: Den forliste krysseren Murmansk: Foto: Øyvind Olav Gramdal/Kystverket.

- Vi har tatt nødvendige prøver av sedimenter og skjell ved hjelp av grabb og god assistanse av redningsskøyten Ada Vaage, sier seniorforsker Erik Olsen ved Havforskningsinstituttet. Dykkere fra ”Ada Vaage” bisto i flere timer søndag for å skaffe prøver av skjell og fisk.

Forskerne har fått tatt et mindre antall prøver av fisk enn ønskelig og vil vurdere behovet for en videre prøvetaking av fisk med assistanse fra lokale fiskere.

Prøvematerialet fraktes til Bergen i løpet av tirsdag, og analysene blir igangsatt så snart som mulig. Resultatene forventes senest 1. September.

Det er Kystverket som har bedt Havforskningsinstituttet gjøre undersøkelser for å avdekke hvorvidt "Murmansk" har lekket ut, eller lekker ut miljøgifter.

 

Se også:

Miljøundersøkelser rundt ”Murmansk”