Hopp til hovedteksten
Untitled-2.gif
Utskriftsvennlig versjon

Moderat PCB-forurensing ved "Murmansk"

Havforskningsinstituttet har funnet moderat forurensing av PCB (polyklorerte bifenyler) ved ”Murmansk”-vraket etter å ha undersøkt bunnsedimenter, blåskjell og fisk. Analysene av tre andre miljøgifter er ennå ikke klare.

Det er mye sandgrunn i området. Dette gjør forskerne rimelig sikker på at de forhøyede PCB-nivåene skyldes at malingsflak eller andre, større partikler som inneholder PCB har falt av vraket. Man trenger imidlertid mer arbeid for å tolke de oppnådde resultatene.

Det er observert litt forhøyde nivåer PCB i blåskjell ved vraket, noe som kan tyde på svak forurensing av vannmiljø. Heller ikke på dette punktet har man tilstrekkelig grunnlag for å konkludere.

Det er funnet PCB i fiskeprøven tatt ved vraket som kan være høyere enn normalt. Dette kan ikke fastslås på grunn av manglende datagrunnlag. Mer prøvetaking av fisk er nødvendig for å dra definitive konklusjoner.

Prøvene tatt langt fra vraket viser ingen PCB-forurensing, det gelder i referanseområdet for denne undersøkelse så vel som andre steder rundt Sørøya som ble undersøkt i 2006.

Havforskningsinstituttet har også tatt prøver av tre andre organiske miljøgifter. Det er PAH (polyaromatiske hydrokarboner) som kan være en indikator på oljeforurensing, og THC (totalt hydrocarbon innhold). Sistnevnte gir også en indikasjon på oljeforurensing.  TBT (tributyltin) er en toksisk og persistent organisk forbindelse laget av mennesker og brukt i skipsmaling osv. Resultatene av disse vil ikke være ferdige før om en drøy uke.

Se forøvrig pressemelding fra Kystverket (ekstern lenke)