Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 22.08.2008 - Oppdatert: 09.07.2009
Ekkogram-Komsomolets350.gif

Sjekker atomubåten "Komsomolets" for radioaktiv lekkasje

Norske og russiske forskere er i gang med å undersøke tilstanden til økosystemet i hele den isfrie delen av Barentshavet. Fire norske og et russisk fartøy deltar. Forskningsfartøyet ”G.O. Sars” er nå på vei til vraket av den russiske ubåten ”Komsomolets”, som ligger på 1700 meters dyp sørvest av Bjørnøya, for å undersøke radioaktiv lekkasje.

toktdagboken
Publisert: 18.08.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
stillehav_350.jpg

Fant bestand av stillehavsøsters

Søndag fant forskere fra Havforskningsinstituttet en bestand på ca 500 individer av stillehavsøsters mellom Tjøme og Sandefjord. Bestanden består av minst fire generasjoner, noe som betyr at østersen reproduserer på denne lokaliteten. Tidligere er det bare funnet enkeltindivider av stillehavsøsters i Norge.

Publisert: 24.07.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
juni-07-080CCa372.gif

Betre kontroll på Hardangerfjorden

For å få betre oversikt over dei naturlege miljøvariasjonane i Hardangerfjorden, har Havforskingsinstituttet no sett ut to observasjonsbøyer som måler vind, straum, saltinnhald og dessutan temperatur i vatn og luft. Målingane kan følgjast ”live” på internett.

sjå målingane for kvar av bøyene
Publisert: 12.08.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
Haakon372.gif

Fiskerimessen er i gang

I formiddag ble fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim offisielt åpnet. Havforskningsinstituttet står for en rekke arrangementer i løpet av uken.

Publisert: 13.08.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
Torsk

Kysttorsk til frukost

Seniorforskar Kjell Nedreaas presenterte ei rekkje tiltak for ei teneleg forvalting av våre kysttorskbestandar under eit foredrag på pressefrukosten som Havforskingsinstituttet arrangerte saman med NIFES og NOFIMA under fiskerimessa i Trondheim.

Last ned:
Publisert: 08.08.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
sjo_land_350.jpg

Miljøundersøkelser rundt "Murmansk"

Havforskningsinstituttet har fått i oppdrag av Kystverket å undersøke miljøforholdene rundt vraket av ”Murmansk” ved Sørvær i Hasvik. Oppdraget er å ta prøver av sediment og levende organismer for å få kunnskap om innholdet av PCB, PAH/THC, tungmetaller og bromerte flammehemmere i området rundt vraket.

Publisert: 22.08.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
Untitled-2.gif

Moderat PCB-forurensing ved "Murmansk"

Havforskningsinstituttet har funnet moderat forurensing av PCB (polyklorerte bifenyler) ved ”Murmansk”-vraket etter å ha undersøkt bunnsedimenter, blåskjell og fisk. Analysene av tre andre miljøgifter er ennå ikke klare.

pressemelding fra Kystverket
Publisert: 11.08.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
Murmansk350.jpg

Prøvetaking rundt "Murmansk"

Havforskningsinstituttet har foreløpig avsluttet prøvetakingen i og rundt den russiske krysseren ”Murmansk”. Nødvendige prøver av sedimenter og skjell er hentet inn, men forskerne har fått færre prøver av fisk enn ønskelig.

Miljøundersøkelser rundt ”Murmansk”
Publisert: 13.08.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
underskriving_350.jpg

Historiske samarbeidsavtaler

Havforskningsinstituttet skrev 12. august under samarbeidsavtaler med SINTEF fiskeri og havbruk og med NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet). Disse samarbeidsavtalene legger et viktig grunnlag for institusjonelt og strategisk samarbeid mellom partene som alle har sentrale roller i marin forskning og utdanning.

Publisert: 15.08.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
Kino372.gif

Stor interesse for tobisseminar

I dag inviterte Sør-Norges Trålerlag til konferanse om tobis om bord i ”G.O. Sars”. Det var så stor interesse for arrangementet at auditoriet om bord i forskningsfartøyet var smekkfull.

Publisert: 15.08.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
Kremmervika-rorbuer_350.jpg

Turister oppgir fiskefangst

Turistfiske-prosjektet ved Havforskningsinstituttet har i løpet av sommeren fått inn over 500 skjema med fangstrapport fra fisketurister i Norge, og fremdeles kommer det inn flere. Prosjektet skal tallfeste hvor mye fisk turister som besøker en av de over 500 registrerte turistfiskebedriftene fanger, og utvikle metoder som tar hensyn til mangfoldet i denne næringen.

Tursitfiskeprosjektet sine nettsider