Hopp til hovedteksten
sjo_land_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Miljøundersøkelser rundt "Murmansk"

Havforskningsinstituttet har fått i oppdrag av Kystverket å undersøke miljøforholdene rundt vraket av ”Murmansk” ved Sørvær i Hasvik. Oppdraget er å ta prøver av sediment og levende organismer for å få kunnskap om innholdet av PCB, PAH/THC, tungmetaller og bromerte flammehemmere i området rundt vraket.

Teknikere fra Havforskningsinstituttet starter prøvetakingen allerede søndag. Vi planlegger å ta prøver på ti stasjoner, tre nær vraket, tre om lag 250 meter fra og to i et referanseområde. Det skal tas bunnprøver med grabb i tillegg til prøver av blåskjell og fisk. Endelig prøveprogram avklares med Kystverket i løpet av lørdag 9. august.

Det skal ikke tas vannprøver i denne omgang. Grunnen er at de stoffene som skal analyseres er svært lite løselige i vann, og at det derfor trengs svært store vannmengder (50 – 1000 liter per prøve) for å kunne spore stoffene. 

De fleste resultatene fra denne undersøkelsen, som er en screening av området, vil foreligge rundt 1. september. Noen av PCB-analysene kan bli ferdig tidligere