Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Kysttorsk til frukost

Seniorforskar Kjell Nedreaas presenterte ei rekkje tiltak for ei teneleg forvalting av våre kysttorskbestandar under eit foredrag på pressefrukosten som Havforskingsinstituttet arrangerte saman med NIFES og NOFIMA under fiskerimessa i Trondheim.

Har kvar fjord sin torskebestand og kva betyr i so fall det for forvaltinga av kysttorsken? Dette var spørsmåla Nedreaas tok for seg i sitt innlegg. Kysttorsk vert definert som torsk som er klekka og oppvaksen på kysten og i fjordane. Vi snakkar om ein vandrande kysttorsk som gyt i fjordane og ein fjordtorsk med særeigne gyteplassar inne i fjordane.

Les meir i Kjell Nedreaas sitt foredrag.