Hopp til hovedteksten
Ekkogram-Komsomolets350.gif
Utskriftsvennlig versjon

Sjekker atomubåten "Komsomolets" for radioaktiv lekkasje

Norske og russiske forskere er i gang med å undersøke tilstanden til økosystemet i hele den isfrie delen av Barentshavet. Fire norske og et russisk fartøy deltar. Forskningsfartøyet ”G.O. Sars” er nå på vei til vraket av den russiske ubåten ”Komsomolets”, som ligger på 1700 meters dyp sørvest av Bjørnøya, for å undersøke radioaktiv lekkasje.

Den russiske ubåten “Komsomolets” sank i 1989. Den ble oppdaget av på et av Havforskningsinstituttets rutinetokt i Barentshavet høsten 1991.

I disse dager er norske og russiske forskningsfartøy i gang med årets største og mest omfattende overvåkingstokt i Barentshavet – høstens økosystemtokt.

Havforskningsinstituttet deltar med fire fartøy. Forskningsfartøyene "G.O. Sars", "Johan Hjort" og ”Jan Mayen”, samt leiefartøyet ”Atlantic Star”. Sammen med forskningsfartøyet ”Vilnyus” fra det russiske havforskningsinstituttet PINRO vil hele den isfrie delen av Barentshavet bli undersøkt i løpet av august og september.
 

solnedgang372.gif

Solnedgang langt til havs. (Foto: Erik Olsen, Havforskningsinstituttet)

På disse store toktene samarbeider vi med forskere i inn- og utland for å gjennomføre de ulike typene av undersøkelser. I år er representanter fra 7 ulike nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner med på toktet. I tillegg samles det inn data for ytterligere tre andre institutt.

utstyr200H.gif
Til høyre: Observasjonsutstyr settes ut fra miljøhangaren på "G.O. Sars" (Foto: Erik Olsen, Havforskningsinstituttet)

Toktet leverer overvåkingsresultater om tilstanden til de ulike delene i økosystemet. Dette omfatter blant annet mål på antall individer i bestandene, bestandsstørrelser (med spesielt fokus på lodde), hvem som spiser hvem, utbredelse av plankton, bunndyr, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl, temperaturforholdene, samt mål på biodiversitet, og forurensingssituasjonen.

”G.O.Sars” startet toktet fra Tromsø 19. august. Forskningsfartøyet går rett ut til den russiske ubåten ”Komsomolets” som ligger på 1700 meters dyp sørvest av Bjørnøya. Her gjennomføres vår årlige prøvetakning av vannmassene og havbunnen rundt ubåt vraket, spesielt med hensyn til radioaktiv lekasje.

Følg med på toktdagboken som jevnlig blir oppdatert.