Hopp til hovedteksten
Toresen372.gif
Utskriftsvennlig versjon

Presentasjoner fra sleppkonferanse tilgjengelig på nett

3. april presenterte Havforskningsinstituttet statusrapportene Havets ressurser og miljø 2008 og Kyst og havbruksrapporten 2008. Rapportene gir en god oversikt og oppsummering over tilstanden og aktivitetene i våre kyst- og havområder. Presentasjonene fra sleppkonferansen er nå tilgjengelig på nett både i form av opptak og pdf-filer.

Presentasjon av Kyst og havbruk 2008
Hva er et bærekraftig havbruk?
Seniorforsker, faggruppeleder Geir Lasse Taranger

Se opptak av Tarangers presentasjon på sleppkonferansen

Presentasjonen som pdf-fil

Presentasjon av Havets ressurser og miljø 2008
Økosystemet i Barentshavet – hvordan henger det hele sammen? Torsk, sild og lodde som eksempel.
Seniorforsker, faggruppeleder Harald Gjøsæter

Se opptak av Gjøsæters presentasjon på sleppkonferansen

Presentasjonen som pdf-fil
 

Er fjordene våre fulle av skitt?
Hva er overgjødsling og hvor ble det av sukkertaren i Hardangerfjorden?
Seniorforsker Hein Rune Skjoldal

Se opptak av Skjoldals presentasjon

Presentasjonen som pdf-fil


Hva kan vi fiske i Nordsjøen om ti år?
Hva skjer med havområdet som var vårt mest produktive for 20 år siden – og hvorfor?
Forskningsdirektør Reidar Toresen

Se opptak av Toresens presentasjon

Presentasjonen som pdf-fil

Teppebombing av havet
Hva skjer når det skytes seismikk i fiskens leveområder?
Seniorforsker Svein Løkkeborg

Se opptak av Løkkeborgs presentasjon

Presentasjonen som pdf-fil