Hopp til hovedteksten
Kamskjell
Utskriftsvennlig versjon

Smakebiter fra statusrapportene

Torsdag 3. april offentliggjøres Havforskningsinstituttets statusrapporter Havets ressurser og miljø 2008 og Kyst og havbruk 2008. Der kan du blant annet lese om sårbare områder i Arktis, oksygenmangel hos oppdrettslaks og reker som er klare for "det grønne merket".

Noen smakebiter fra rapportene:

I Havets ressurser og miljø 2008

Reke fra Barentshavet klart for "det grønne merket"

Rekefisket er et av de få fiskeriene som følger FAOs føre-var-prinsipp, og scorer derfor høyt på bærekraftig utnyttelse. Når det gjelder negative effekter på andre arter, kan et uregulert rekefiske ha problemer med bifangst av fiskeyngel, fordi reker fanges med småmasket trål. I barentshavfiskeriet er dette løst med bruk av sorteringsrist i trålene, som fanger opp og sender det meste av fiskeyngelen tilbake i havet. Fiskefelt med mye fiskeyngel stenges dessuten helt for fiskeri med reketrål.

Sårbare områder i Arktis

reke.jpg
Det har vært omfattende olje- og gassvirksomhet i Arktis i mer enn 50 år. En gruppe eksperter under Arktisk Råd har nylig avsluttet en større rapport om effekter av denne virksomheten på miljø og befolkning. På havet er oljesøl den største trusselen.

I Havets ressurser og miljø 2008 og Kyst og havbruk 2008

Vern av yngel og småfisk viktig

sel.jpg
Yngelvern har spilt en viktig rolle for at snabeluerbestanden nå ser ut til å være på bedringens vei. Dette er et av få tilfeller i verden hvor man har klart å snu en negativ bestandsutvikling for en art som vokser sent og lever lenge. Økte observasjoner av ung kveite (45-60 cm) på Havforskningsinstituttets kysttokt de siste årene tilsier at vi nå også har mulighet til å øke denne bestanden hvis ungfisken blir beskyttet og minstemålsbestemmelsen på 60 cm blir overholdt.

Oksygenmangel hos oppdrettslaks

snabeluer.jpg
Oksygenmangel har negativ effekt på oppdrettslaks. Selv små reduksjoner i oksygennivået påvirker vekst og appetitt, og energikrevende prosesser blir redusert. I tillegg blir tarmens evne til å stoppe bakterier og virus svekket, og fisken blir dermed mer utsatt for sykdomsutbrudd. Dette betyr at en både ut fra et dyrevelferdsperspektiv og fra produksjonshensyn bør unngå å utsette fisk for oksygenmangel.

I Kyst og havbruk 2008

Mindre næringssalter til Skagerrak

les rapporten på fra samme tidspunkt.