Hopp til hovedteksten
Klimak350.gif
Utskriftsvennlig versjon

Frykter brå klimaendringer

På slutten av konferansen om klimaendringer og fiskeriforvaltning i Bergen trakk flere deltakere frem muligheten for at det kan komme brå klimaendringer som det er nær sagt umulig å vite konsekvensene av.

Forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet mener fiskebestandene kan tilpasse seg gradvise klimaendringer.
– Samtidig er det fare for at det kan komme brå endringer som vi ikke vet konsekvensene av. Derfor er den vitenskaplige dialogen veldig viktig, sier Misund.

– Det kan komme endringer i havstrømmene i Atlanterhavet som kan endre den grunnleggende oppfatningen at Nordatlanteren vil bli varmere. Det kan bli motsatt, påpekte Tryggvi Felixson i Nordisk Råd i sin oppsummering på slutten av konferansen.
I to dager diskuterte vel 100 deltakere fra ni land hvilke utfordringer klimaendringene kan skape for fiskeriforvaltning. De aller fleste deltakerne var skandinaver, men det var også deltakere fra flere EU-land, Russland og USA.

Felixson understreket viktigheten av å lære mer om prosessene som skjer i naturen. Samtidig mente han at forvalterne må bli raskere til å endre forvaltningen av fiskebestander etter hvert som det foreligger ny forskning. Dette var Poul Degnbol i EUs direktorat for havforvaltning enig i:
- Vi trenger bedre forvaltningssystemer og vi trenger bedre forskning.  Vi trenger bedre dialog mellom forskning og forvaltning. For å få dette til, trenger vi ikke bare konferanser, men kanskje også prosjekter. Vi må tenke på hvordan vi skal fortsette med dette, sa Degnbol i sin oppsummering.
Da hadde deltakerne lyttet til en rekke foredrag som tok for seg blant annet klimaendringenes påvirkning på havmiljøet, produksjonsgrunnlaget, fiskebestandenes utbredelse og vandringer, samt de påfølgende samfunnsmessige og politiske konsekvenser for de nordiske landene og EU-landene.

- En gang i fremtiden, kanskje før vil liker, vil det komme en markant endring i klima. Det er ikke lett å forberede seg på noe når vi ikke vet hva konsekvensene vil bli av slike dramatiske endringer. Det gjør forvaltningens utfordring mye større, sa departementsråd Jørn Krog i Fiskeri- og kystdepartementet.


 

 

 

les mer

om konferansen

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersens tale på konferansen (ekstern lenke)