Hopp til hovedteksten
Smolt
Utskriftsvennlig versjon

Havforskingsinstituttet om anadrome laksefisk i sjø

Havforskingsinstituttet har svart på Direktoratet for naturforvaltning si høyring om fiske etter anadrome laksefisk i sjø for perioden 2008 – 2012. Høyringsuttalen har som utgangspunkt at instituttet er oppteken av at den nordatlantiske laksen skal forvaltast på ein slik måte at bestandane vert bevart og utvikla slik at dei kan gi eit berekraftig og langsiktig grunnlag for forsvarleg hausting av alle som har rett til å fiske den og næringsliv både i sjø og elv. Høyringsuttala er instituttet sitt syn i saka. Den er eit produkt av ein intern prosess der fleire av våre fagmiljø har vore involvert.

Høyringsuttalen har som utgangspunkt at instituttet er oppteken av at den nordatlantiske laksen skal forvaltast på ein slik måte at bestandane vert bevart og utvikla slik at dei kan gi eit berekraftig og langsiktig grunnlag for forsvarleg hausting av alle som har rett til å fiske den og næringsliv både i sjø og elv. Høyringsuttala er instituttet sitt syn i saka. Den er eit produkt av ein intern prosess der fleire av våre fagmiljø har vore involvert.

Ein av våre stipendiatar har uttrykt bekymring for konklusjonane i instituttet sitt høyringssvar. Det rokkar ikkje ved Havforskingsinstituttet sitt syn.

 

les også

høringsuttalelsen: