Hopp til hovedteksten
avtale_100.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Samarbeidsavtale mellom Oljedirektoratet og Havforskningsinstituttet

Oljedirektoratet (OD) og Havforskningsinstituttet arbeider med offentlige oppgaver innenfor beslektede fagområder i forhold til internasjonal bistandsvirksomhet. Samarbeidsavtalen skal bidra til å utvikle samarbeidsprosjekter til beste for brukerne.

I praksis omfatter avtalen blant annet utveksling av teknisk og vitenskaplig informasjon og ekspertise og utveksling av personell. Områder der det er naturlig å samarbeide knytter seg til undersøkelse og produksjon for petroleumsvirksomhet, vurdering av marine ressurser, miljørelatert virksomhet, kontakt med ulike institusjoner i bistandsland, opplæring av lokalt ansatte og beredskap og effektvurdering. Dessuten skal det etableres en felles stedlig tilretteleggerfunksjon for OD og Havforskningsinstituttet i Angola.

 

Avtalen, som ble undertegnet i Stavanger torsdag 11. oktober, gjelder i førsteomgang for tre år og fornyes deretter automatisk med ett år av gangen.

 

kontaktperson

Åsmund Bjordal
55 23 86 90

Kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft913 80 629

 

Kontaktpersoner

Åsmund Bjordal
906 96 701