Hopp til hovedteksten
avtale_100.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Samarbeidsavtale mellom Oljedirektoratet og Havforskningsinstituttet

Oljedirektoratet (OD) og Havforskningsinstituttet arbeider med offentlige oppgaver innenfor beslektede fagområder i forhold til internasjonal bistandsvirksomhet. Samarbeidsavtalen skal bidra til å utvikle samarbeidsprosjekter til beste for brukerne.

I praksis omfatter avtalen blant annet utveksling av teknisk og vitenskaplig informasjon og ekspertise og utveksling av personell. Områder der det er naturlig å samarbeide knytter seg til undersøkelse og produksjon for petroleumsvirksomhet, vurdering av marine ressurser, miljørelatert virksomhet, kontakt med ulike institusjoner i bistandsland, opplæring av lokalt ansatte og beredskap og effektvurdering. Dessuten skal det etableres en felles stedlig tilretteleggerfunksjon for OD og Havforskningsinstituttet i Angola.

 

Avtalen, som ble undertegnet i Stavanger torsdag 11. oktober, gjelder i førsteomgang for tre år og fornyes deretter automatisk med ett år av gangen.

 

kontaktperson

Åsmund Bjordal
55 23 86 90

Kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft913 80 629