Hopp til hovedteksten
rekeFig3_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Reke oppkalt etter havforsker

På det omfattende MAR-ECO-toktet langs Den midtatlantiske rygg i 2004, ble det funnet seks individer av en ny rekeart. Den nye rekearten har fått navnet ”Altelatipes falkenhaugae” etter forsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Arendal.

De seks individene av den nye arten ble funnet på fem ulike steder langs Den midtatlantiske rygg i området nord for Azorene . De ble funnet på dybder fra 700 til 2000 meter. Da forskerne kom tilbake til Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen i Arendal, fant de at disse seks individene ikke helt stemte over ens med kjente rekearter.

 

Tone-Falkenhaug_100.jpg

                    Tone Falkenhaug

Men ekspertisen på reker er begrenset i Norge. Derfor ble en russisk ekspert, Alexander Vereshchaka, i Moskva invitert til Norge for å delta i arbeidet. Han mente bestemt at dette var en ny art, men var ikke helt sikker. Derfor ble rekene sendt videre  til en anerkjent fransk rekeekspert i Paris, Alain Crosnier. Noe av det siste han gjorde før han pensjonerte seg, var å konstatere at dette var en ny rekeart. Men som en konsekvens av funnet fra MAR-ECO-toktet, mente  franskmannen at to andre rekearter måtte bli med nyoppdagelsen ”falkenhaugae” inn i en ny slekt som har fått navnet ”Altelatipes”.
At rekearten har fått navn etter Falkenhaug, kan forskeren i Flødevigen takke de utenlandske ekspertene for. Det er ikke lov selv å gi navn når man oppdager nye arter. Det er de utenlandske rekeekspertene som beskriver den nye arten. De er nå i ferd med å publisere en vitenskapelig artikkel om denne oppdagelsen.

Planche-3-copie300.jpg

Figur med detaljer av Altelatipes falkenhaugae (fra publikasjon av Crosnier og Vereshchaka)

– Jeg er beæret, selv om jeg ikke vet om jeg fortjener dette. Men det er spennende å finne nye arter. Det har ikke jeg vært borti tidligere, sier havforskeren.
Det er detaljer som skiller Altelatipes falkenhaugae fra de andre artene i slekten. Deriblant en kjøl som rekene har på ryggen, kjønnsorganet og lengden på visse beinen av munndelene.

REKEBilde1300.jpg

Opparbeiding av alt rekemateriale fra MAR-ECO tokt, har foregått ved Flødevigen, i samarbeid med Universitetene i Oslo og Bergen. På bildet: Endre Willassen (UIB, Bergen Museum), Hege Øverbø Hansen (Havforskningsinstituttet), Tone Falkenhaug (Havforskningsinstituttet), Marit Christansen (Naturhistoriske samlinger, UIO)

 

 

les mer

Magisk mangfold dypere enn lyset
 

MAR-ECO

 

kontaktperson

Tone Falkenhaug
37 05 90 20