Hopp til hovedteksten
mosby_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Besøk "Håkon Mosby" i Arendal

Kva gjer havforskarane når dei er ute på brisling- og sildetokt? Det er eit av spørsmåla du kan få svar på dersom du bur nær Arendal og brukar onsdag 7. november frå klokka 1200 til å besøke ”Håkon Mosby” som ligg ved Tollbodkaia i Arendal.

I tillegg til forklaring om kva som skjer på tokt, vil dei besøkande mellom anna få høyre om ulike trålar, korleis forskarane kan bruke akustikk for å sjå kva art og kor mykje fisk som er nede i havet, dei kan vere med på å finne ut kor gamal ein fisk var ved å lese av årringane i øyresteinar og dei vil få vite kva nytte forskarane har av desse opplysningane. Gjestane vil og få sjå korleis ein hentar vassprøvar og kva informasjon ein kan få frå desse.

”Håkon Mosby” skal ut på tokt same kveld for å undersøke kor mykje og kva utbreiing brislingyngel har langs norskekysten.
 

 

kontaktperson

Knut Hansen
37 05 90 26