Hopp til hovedteksten
bluebackcloseup_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Seltelling i Vesterisen

Lørdag 10.mars kl 18.00 starter Havforskningsinstituttets seltelletokt til Vesterisen med avgang fra Tromsø. For å gjennomføre toktet har vi leid inn MS "Nordsyssel", samme båt som i deler av året disponeres av Sysselmannen på Svalbard. Toktets formål er bestandsestimering av vesterisbestanden av klappmyss, hvis mulig også av grønlandssel.

Undersøkelsen gjennomføres i dyrenes kasteperiode ved at ungeproduksjonens omfang beregnes, nærmere bestemt at antall årsunger produsert i 2007 telles. Tellingene gjennomføres langs transekter over kasteområdene med to fly (basert på fotografering) og helikopter (basert på visuelle observasjoner). Både fly og helikopter vil i forkant av transektflygningene bli brukt til rekognoseringsflygninger med formål å lokalisere kasteområdene.

Helikopteret vil også bli benyttet til aldersbestemmelse og merking av unger med VHF-merker og overvåking av isdrift inne i kasteområdene. Flyene vil bli stasjonert i Scoresbysund på Øst-Grønland, og vil ha mulighet til å lande også på Island og Jan Mayen. Helikopteret medbringes på og opereres fra ”Nordsyssel”. Et begrenset antall klappmyss vil bli avlivet for biologisk prøvetaking.

Toktet representerer også en mulig plattform for andre studier. Vi tar derfor med oss tre gjesteforskere som er på oppdrag for Grønlands Naturinstitut. De har som målsetning å sette ut satellittbaserte telemetrimerker på isbjørn i området.

Toktet varer fram til påske.

 

kontakt

Tokt- og prosjektleder
Tore Haug
tlf (i dag): 77 60 97 22

Kommunikasjonsdirektør
Kari Østervoll Toft
tlf: 55 23 85 38