Hopp til hovedteksten
glider_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Uttesting av ny teknologi

Denne uken skal Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret teste ut sin nyanskaffede Glider. Dette er en ubemannet undervannsfarkost som skal seile sakte over lange avstander, for eksempel frem og tilbake til Storbritannia, og gjøre kontinuerlige målinger fra overflaten til bunn (maks 1000 m). Hver gang farkosten er ved overflaten sendes målingene via satellitt til land, samtidig som vi da kan endre den forhåndsprogrammerte seilingsruten.

Glideren er utstyrt for å måle dyp, temperatur, saltinnhold, alger, oksygen og mengden partikler i sjøen. Fremdrift får den kun ved å regulere vekten, og ved hjelp av vingene seiler den som et seilfly både nedover og oppover i sjøen.

Etter uttesting i kar på land og deretter i Byfjorden, drar vi til Sognefjorden for å teste om glideren virker etter forutsetningene ned til 1000 meter, samtidig som den tar målinger som skal benyttes i et pågående prosjekt om lakselus. Deretter skal den i slutten av måneden ut på det store hav for å studere endringer i fronten mellom de kalde polare vannmassene i østislandsstrømmen og det relativt varme atlantiske vannet i Norskehavet. I august skal den benyttes til lignende studier i Barentshavet. Dette er studier som er knyttet til vår innsats i det Internasjonale Polaråret (IPY), hvor vi prøver å forstå samspillet mellom de fysiske og biologiske prosessene i disse biologisk produktive områdene der kalde og varme vannmasser møtes.

 

kontaktperson

Einar Svendsen
tlf: 55 23 84 58