Hopp til hovedteksten
pdf16.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Rømt oppdrettslaks er ikke en fremmed art

På svartlisten som Artsdatabanken la fram i dag er rømt oppdrettslaks listet som en fremmed art som utgjør høy risiko for stedegent biologisk mangfold. Havforskningsinstituttet mener at fisk som rømmer fra oppdrettsanlegg utgjør en miljøtrussel for de ville laksestammene. Arbeidet som Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet har satt i gang for å få bukt med rømming fra oppdrettsanlegg er derfor av svært viktig og i tråd med våre faglige råd.

Havforskningsinstituttet mener derimot det ikke er riktig, og heller ikke i tråd med internasjonale konvensjoner, å sette rømt oppdrettslaks på svartlisten sammen med introduserte arter. Laks fra norske oppdrettsanlegg er avlet fram fra laksestammer i norske elver. Den laksen som i dag står i merdene er sjette og sjuende generasjon i en slik avlslinje. Biologisk sett kan oppdrettslaks ikke regnes som en egen art. At vill- og oppdrettslaks tilhører samme art gjør også at de er i stand til å reprodusere seg sammen, noe som kan føre til genetiske endringer i stammene.

Ved Havforskningsinstituttet har det de senere år vært arbeidet målrettet med å kartlegge konsekvensene av rømt oppdrettsfisk. I 2006 leverte vi en oppsummering av kunnskapsstatus til Norges forskningsråd og de er publisert i Forskningsrådets bok Fra merd til mat.

Havforskningsinstituttet har ansvar for å gi råd til våre myndigheter om forvaltningen av norsk fiskeri- og oppdrettsnæring. Det innebærer også at vi har ansvar for å skaffe fram kunnskap om konsekvenser av rømming fra oppdrettsanlegg og å gi råd om hvordan det bør håndteres. Havforskningsinstituttets kunnskap er ikke med i grunnlaget for risikovurderingen. 

[31.05.07]
 

 

Kontaktpersoner:

Adm. dir Tore Nepstad,
mob. 99 32 86 02

Programleder Karin Boxaspen,
tlf. 56 18 22 69, mob. 95 06 68 56

Faggruppeleder Terje Svåsand,
tlf. 55 23 68 91

Kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft,
tlf. 55 23 85 38, mob. 91 38 06 29

Les også

Oppdrettstorsk og villaks

kap. miljø (genetiske interaksjoner)

Internasjonalt symposium om genetiske interaksjoner fra oppdrett

Kjelda til rømt laks spora med DNA

Rømt laks på dypt vann

Rømt fisk ikke frikjent av lav overlevelse

pdf16.jpg
Rømming av laks og regnbueorret - konsekvenser på ville bestander
Fisken og havet nr.11-2003

pdf16.jpg
Atlantic salmon – Genetics of domestication, breeding and enhancement