Hopp til hovedteksten
andeskjell_mange_300.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Drivende andeskjell ved Buagrunn

12. februar i år fant Kystvakten et drivende skrog ved Buagrunn utenfor 12 mila vestafor Kristiansund. Skroget hadde da sannsynligvis vært i norsk farvann i flere uker/måneder, og var overgrodd av andeskjell. Da det ble funnet viste den rosa stilken på skjellene at de fortsatt var levende.

Båtens skrog var nesten helt dekket med andeskjell på både over- og undersiden og veide over 5 tonn da den ble løftet på land. Kystvakten anslo at selve skroget veide litt under 1 tonn, mens andeskjellene utgjorde resten av vekten! Havforskningsinstituttet har tatt prøver av andeskjellene for artsbestemmelse og forsker Lene Buhl-Mortensen sier at disse hører til arten svartstilkede andeskjell (Lepas anatifera).

Andeskjell er egentlig et krepsdyr og lever vanligvis i Middelhavet, Atlanterhavet og Nordsjøen. Det er ikke kjent at andeskjell formerer seg langs kysten av Norge, men de altså likevel å finne utenfor sitt utbredelses område, festet til drivgods eller båter.

Andeskjell350.jpg

Bildet viser godt den rosa stilken til andeskjellet som tyder på at det fremdeles er levende. Foto: Kystvakten, KV Eigun
 

 

les mer

- om andeskjell

 

Fakta om andeskjell

Latinsk navn: Lepas anatifera
Andre navn: Svartstilket andeskjell
Familie: Lepadidae
Maks lengde: 85 cm
Levetid: Vokser hurtig og blir hurtig kjønnsmoden. Maksimal levetid er ukjent. Levetiden avhenger av materialet den fester seg på; drivgods, båter og bøyer
Leve- og gyteområde: Lever pelagisk festet til drivgods eller båter, kan derfor finnes utenfor det naturlige utbredelsesområdet som er Middelhavet, Atlanterhavet og Nordsjøen. Kan også finnes i Østersjøen. Eksemplar er funnet på Spitsbergen og Grønland. Det er ikke kjent at andeskjell formerer seg langs kysten av Norge
Gytetidspunkt: Vår
Føde: I hovedsak plankton med børstearmer - ”cirrer” - som strekkes ut og vifter fra åpningen mellom skallene.
Særtrekk: Stilken utgjør ca. 2/3 av dyrets lengde

Andeskjell